Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Ako sme spoločne s vami tvorili Trnavu v roku 2023

V súčasnosti by už participácia nemala byť pre väčšinu Trnavčanov byť cudzím pojmom. Venujeme sa jej od roka 2016 a vďaka tomu, že prostredníctvom participatívneho plánovania zapájame do rozhodovania aj verejnosť, slúžia výsledné verejné priestory lepšie a efektívnejšie svojim obyvateľom či návštevníkom.

„V roku 2023 sa nám podarilo dokončiť  viaceré projekty, ktoré sme pripravovali participatívne,“ hovorí Ivana Vidová z referátu participácie Mestského úradu v Trnave. „Rozloha územia, o ktorom spolu s mestom mali možnosť aj občania, je až 76 000 m2 a priebežne pracujeme aj na ďalších participatívnych projektoch, ktoré pokrývajú viac než 187 000 m2.“

Participatívne tvorené projekty – dokončené v roku 2023

Vďaka participácii sa podarilo v predchádzajúcich rokoch zrealizovať aj dvor s detským ihriskom na Ulici Gejzu Dusíka, štyri dvory na Hospodárskej (od železničnej stanice po Andreja Sládkoviča) či ihriská na Vodárni a na Zátvore.

Participatívne tvorené projekty – rozpracované

Ďalšie participatívne aktivity

Verejné stretnutia s obyvateľmi a odbornou verejnosťou

 • Počas roka sme zorganizovali viacero stretnutí s obyvateľmi mesta aj s odbornou verejnosťou.
 • Uskutočnili sme päť informačných stretnutí s obyvateľmi pripravovaných rezidentských zón s viac než tisíckou zúčastnených.
 • Zbierali sme nápady prostredníctvom pocitovej mapy na Tradičnom trnavskom jarmoku a na podujatiach Májový rínek a Októbrový rínek.
 • Zorganizovali sme tri prezentácie pre verejnosť o pripravovaných projektoch mesta. Išlo o projekty obnovy školských dvorov na Ulici Andreja Kubinu a Ulici Kornela Mahra a športoviska na T. Tekela J. Slottu.
 • Spolu s obyvateľmi sme na troch stretnutiach zostavovali prioritizáciu investičných projektov Plánuj mesto – > Posuň miesto.
 • Iniciovali sme dve stretnutia so záhradkármi v komunitnej záhrade na Ulici Vladimíra Clementisa.

Všetko o participatívnom plánovaní nájdete na portáli planujmesto.trnava.sk:

 • Čo sa v meste aktuálne robí a čo pribudlo za ostatné roky
 • Ktoré projekty sú zrealizované a v akom sú štádiu
 • Ako sa obyvatelia môžu zapojiť
 • Časová os pri každom projekte
 • Interaktívna mapa projektov
 • Pripravujeme pre vás novú sekciu: Aký je rozpočet mesta a aké sú investície do rozvoja mesta
Články, ktoré by vás mohli zaujímať