Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Rekonštrukcia školského areálu na Spartakovskej

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok 1 354 754 eur

Po zrekonštruovaných areáloch základných škôl na Ulici Jána Bottu, Vančurovej a Maxima Gorkého sa obnovy dočkal aj školský areál na Spartakovskej. Tak ako ostatné bude v poobedných hodinách a cez víkendy slúžiť aj verejnosti.

Vynovené a zmodernizované sú všetky povrchy hracích ihrísk. Bežecký ovál, ktorý patrí medzi najväčšie v Trnave, počíta s novým tartanom a osvetlením. Na multifunkčnom ihrisku si zase prídu na svoje hráči malého futbalu, hádzanej a tenisu. Škôlkari sa môžu tešiť na nové ihrisko.
Na chvíle oddychu pribudnú lavičky, vysadia sa nové stromyzrekonštruujú sa chodníkydoplnia sa parkovacie miesta a mnoho ďalšieho. Plánovaná doba výstavby sú štyri mesiace.

Rozloha riešeného územia 29 380 m2.

Hodnota investície
1 464 642 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2022
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2017 – 2018

Participatívne plánovanie

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 13,5 MB)

2019

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

začiatok v marci 2022

Realizácia

august – september 2022

Preberacie konanie

november 2022

Dokončený projekt

Kolaudačné konanie 2022/2023