Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Aktivity
vo vašom okolí

Aktivity
vo vašom okolí

Na čom mesto práve pracuje a ako sa môžete zapojiť aj vy?
Pozrite si naše participatívne aktivity pri jednotlivých projektoch a plánujte s nami Trnavu podľa vašich predstáv.

ukončenéUkončené

Dvory na Špačinskej ceste

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne prichádzajú na rad dvory na sídlisku ČSM medzi Ulicou J. Hajdóczyho a Špačinskou cestou. Cieľom mesta je postupne...

dátum August - November 2023
miesta Dvory na Špačinskej ceste

ukončenéUkončené

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn

Boli ste sa už tento rok okúpať v Kamenáči? Možno ste si tiež povedali, že prírodné kúpalisko by už potrebovalo zásadnejšiu zmenu. Rovnako rozmýšľa aj trnavská samospráva a preto...

dátum September - September 2023
miesta Kúpalisko Kamenný mlyn

ukončenéUkončené

Plánuj mesto –> posuň miesto

Plánuj mesto -> posuň miesto je viacúrovňový participatívny proces, ktorým Mesto Trnava zapája obyvateľov do plánovania mesta a do spolurozhodovania o prioritách mesta na nasledujúce roky. Pre pilotný dvojročník...

dátum September - Jún 2023
miesta Plánovanie verejného priestoru

ukončenéUkončené

Dvory na Ulici Vl. Clementisa

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne prichádza na rad dvor na Ulici Vladimíra Clementisa. Cieľom mestskej samosprávy je postupne v každom jednom verejnom priestore...

dátum Júl - Október 2023
miesta Dvory na Ulici Vl. Clementisa

ukončenéUkončené

Vnútroblok na Šafárikovej

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne prichádza na rad vnútroblok na Šafárikovej ulici. Cieľom mestskej samosprávy je postupne v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné...

dátum Jún - Október 2022
miesta Vnútroblok na Šafárikovej

ukončenéUkončené

Mesiac detských ihrísk

Deti si zaslúžia to najlepšie. Už roky pre ne budujeme kvalitné, moderné ihriská, vždy je však čo zlepšovať. Vedeli ste, že Trnava má najviac nových, moderných ihrísk na počet...

dátum August - September 2022
miesta 23 detských ihrísk