Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn

Boli ste sa už tento rok okúpať v Kamenáči? Možno ste si tiež povedali, že prírodné kúpalisko by už potrebovalo zásadnejšiu zmenu. Rovnako rozmýšľa aj trnavská samospráva a preto pripravuje revitalizáciu celého areálu. Aj tento projekt sa bude tvoriť participatívne, teda spolu s verejnosťou.

Do zadania pre architektov, ktorí budú úpravu kúpaliska v Kamennom mlyne navrhovať, by sme radi zapracovali aj názory, postrehy a nápady občanov, aby výsledok dobre slúžil práve jeho návštevníkom.

Svoj názor môžete vyjadriť v online dotazníku do piatku 15. septembra 2023. K dispozícii je aj v papierovej forme, nájdete ho pri vstupe na kúpalisko. Po vyplnení vhoďte tlačivo do schránky umiestnenej na bráne pri východe, mimo otváracích hodín kúpaliska ho môžete dať do zbernej schránky na radnici na Hlavnej 1 (každý deň medzi 7.00 a 20.00 h). Zber dát trvá takisto do 15. septembra.

Dotazníku predchádzalo stretnutie na Trnavskom pikniku v septembri 2021, kde sme zbierali podnety od návštevníkov priamo v areáli kúpaliska. Zároveň sa tento projekt umiestnil na čele projektov, ktoré by sa podľa obyvateľov mali určite zrealizovať. Ukázal to participatívny proces s názvom Plánuj mesto –> posuň miesto, ktorý sme robili koncom minulého roka.

Zámerom samosprávy je postupne zveľadiť všetky verejné priestory v Trnave. Od roku 2016 do tohto procesu zapája aj obyvateľov prostredníctvom participatívneho plánovania. Jeho súčasťou je vždy aj zber podnetov zo strany obyvateľov.

Prvotný zber podnetov

Prvotný zber dát sme zbierali priamo na kúpalisku počas Trnavského pikniku v septembri 2021 Pole

Dotazníkový prieskum

Do 15. septembra 2023 je možné zaslať svoje podnety bus

Vyhlásenie súťaže

Po zbere podnetov bude nasledovať spracovanie zadania a vyhlásenie súťaže na návrh revitalizácie.

Eventy Čo nás čaká najbližšie
Zapojte sa do participatívneho procesu. Poďte sa podieľať spolu s nami na tvorbe návrhov verejného priestoru.

05.09.2021

Prvotný zber podnetov na Trnavskom pikniku

31.03.2023

Prioritizácia obyvateľmi

V rámci prioritizácie (výber projektov) obyvateľmi Plánuj mesto –>posuň dostala revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn najväčšiu podporu od obyvateľov.

15.09.2023

Dotazníkový prieskum

Do 15. septembra majú možnosť obyvatelia a návštevníci prostredníctvom dotazníka zaslať svoje podnety.
Obyvatelia si môžu dotazník prevziať pri vstupe na kúpalisko. Počas otváracích hodín kúpaliska bude možné vyplnený dotazník vhodiť do schránky umiestnenej na bráne pri východe, alebo do schránky umiestnenej na radnici v hodinách od 7.00 – 20.00 h.