Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn

Trnavské prírodné kúpalisko v Kamennom mlyne bolo postavené v 70. rokoch a má jeden z najväčších bazénov na Slovensku s viac ako 6277 štvorcovými metrami vodnej plochy. Kapacita kúpaliska je 2200 osôb. V posledných rokoch mesto robilo dielčie úpravy na modernizáciu a funkčnosť areálu.

Cieľom revitalizácie je vytvoriť moderný areál kúpaliska, zlepšenie jeho fungovania, rozšírenie a doplnenie služieb. Do procesu navrhovania sú zapojení aj obyvatelia prostredníctvom participatívneho plánovania. Prvotné nápady k obnove mohli občania vyjadriť na septembrovom Trnavskom pikniku. Participácia občanov bude pokračovať aj v nasledujúcom období formou dotazníkov.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

Architektonická súťaž

pripravujú sa podklady k súťaži

Projektová dokumentácia

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt