Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Zrevitalizovaný areál školy na Spartakovskej ponúkne žiakom aj dospelákom nové športoviská, ihriská a zeleň

Začína sa revitalizácia areálu Základnej školy na Spartakovskej ulici. Jej projekt je súčasťou unikátnej revitalizácie sídliskového dvora a celej lokality v Trnave známej pod názvom Agátka, kde do augusta pribudnú možnosti na hry a relaxáciu detí i dospelých vrátane potôčika s jazierkom, novej zelene, kvitnúcich lúčnych porastov, trvalkových záhonov a vyše deväťdesiatich nových stromov. Zmluvná cena revitalizácie školského dvora je 1 448 751,91 eur a mesto získalo na tento účel nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Uskutoční sa tam rekonštrukcia športových povrchov, detského ihriska a spevnených plôch, pribudnú aj nové ihriská a dve pitné fontánky. Nezabudlo sa ani na nové parkovisko, osvetlenie, stojisko pre bicykle a reprezentatívnu úpravu vstupného priestoru v exteriéri. Samozrejmosťou pri všetkých projektoch mesta sú aj v tomto prípade opatrenia na zadržiavanie zrážkovej vody zo športovísk aj plochých striech školy a rozsiahle sadové úpravy.

V areáli školy vznikne funkčné zázemie na športové aktivity, výučbu detí z materskej školy aj žiakov pod holým nebom, na oddych počas prestávok a v popoludňajších hodinách aj na športovanie a relax pre obyvateľov okolitých domov. Žiaci aj dospeláci budú môcť behať po novom bežeckom ovále, ktorý pribudne na mieste pôvodnej škvarovej dráhy. Za ňou v severnej časti má byť vytvorené nové prepojenie areálu s parkom a v južnej časti budú doplnené lezecké hracie prvky a hojdacie siete pod jestvujúcimi stromami.

Estetickú a klimatizačnú funkciu novej a jestvujúcej zelene posilnia aj popínavé rastliny medzi objektom telocvične a novou materskou školou a vyvýšený záhon na súčasnej spevnenej ploche. Svah na východnej strane bude vysadený veľkými ovocnými stromami s podrastom kvetinovej lúky a doplnený o posedenia využívajúce svahové modelácie. Východne od ovocného sadu bude plocha vyhradená na pestovateľské práce. Príjemný vizuálny vnem vynoveného areálu školy podporí z vonkajšej strany oplotenie v podobe farebných ceruziek.

Rekonštrukcia  areálu Materskej a Základnej školy na Spartakovskej ulici je naplánovaná na štyri mesiace. Mesto Trnava sa ospravedlňuje za dočasné zhoršenie podmienok v blízkosti školy a ďakuje občanom za toleranciu a porozumenie.

Takmer všetky deti rady kreslia. Ich fantáziu a hravú tvorivosť bude podnecovať pri vchode do školy oplotenie v podobe farebných ceruziek.