Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Mesto získalo viac než sedem miliónov eur na projekty, ktoré zlepšia verejný priestor

Do Trnavy v utorok 22. februára 2022 dorazila výborná správa – mestu boli schválené nenávratné finančné príspevky (NFP) na šesť projektov v celkovej výške 7,6 milióna eur. Ide o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu, vďaka ktorým mesto ušetrí podstatnú časť výdavkov z verejného rozpočtu. Tie budú môcť byť využité na ďalšie investície, ktoré skvalitnia život v Trnave.

Uvedená výzva IROP je zameraná na zlepšovanie environmentálnych aspektov v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, na adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.


Tieto projekty mesta získali podporu vo forme nenávratného finančného príspevku:

Rekonštrukcia Zeleného kríčka

Zelený kríček – miesto, kade denne prejdú tisíce ľudí peši, autobusom či autom, potreboval rekonštrukciu ako soľ. Po dlhoročných administratívnych komplikáciách sa vlani podarilo rozbehnúť práce, ktorých výsledkom bude už o pár týždňov atraktívny, moderný a zároveň funkčný priestor.

Po kompletnej výmene konštrukcie vozovky, priľahlých chodníkov a spevnených plôch sa ďalej pracuje na nových autobusových zastávkach a cyklochodníku s lávkou cez Trnávku. Nebude chýbať nová zeleň s viac než štyridsiatimi odrastenými stromami a trvalkami, nové budú aj priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou a verejné osvetlenie.
Niekdajšie predajné stánky budú nahradené centrálnym objektom, kde budú okrem miesta na komerčný predaj aj verejné toalety. Priestor pred Galériou Jána Koniarka skrášli fontána a sedenie spolu s priestorom na rozšírené aktivity galérie, kreatívne dielne či rôzne výstavy.
Stavebné práce sa začali v apríli minulého roka. Ide o jeden z najväčších aktuálnych projektov mesta, hotový by mal byť do konca apríla.

Celková cena diela je viac než 2,3 milióna eur mesto získalo NFP vo výške 1 305 227 eur.


Obnova športového areálu pri ZŠ na Ulici Maxima Gorkého

Dve nové ihriská na kolektívne loptové hry – futbal, hádzanú, volejbal či basketbal, bežecký ovál s rozbehovými dráhami, piesková plocha pre diaľkarov, vrhačský sektor pre guliarov a kladiváro, workoutové a posilňovacie strojedetské ihrisko s pitnou vodou a mobiliárom, WC pre návštevníkov nové stožiare s LED svietidlami – to všetko pribudlo v rámci minuloročnej obnovy športového areálu pri základnej škole na M. Gorkého. Tento moderne zrekonštruovaný priestor je od minulého leta v prevádzke a je prístupný aj širokej verejnosti.

Celková suma investície bola približne 703 000 eur, mesto získalo NFP vo výške 548 180 eur.


Rekonštrukcia školského areálu na Spartakovskej

Po zrekonštruovaných areáloch základných škôl na Ulici Jána Bottu, Vančurovej a Maxima Gorkého sa obnovy dočká aj školský areál na Spartakovskej. Tak ako ostatné bude v poobedných hodinách a cez víkendy slúžiť aj verejnosti.

Vynovené a zmodernizované budú všetky povrchy hracích ihrísk. Bežecký ovál, ktorý patrí medzi najväčšie v Trnave, počíta s novým tartanom a osvetlením. Na multifunkčnom ihrisku si zase prídu na svoje hráči malého futbalu, hádzanej a tenisu. Škôlkari sa môžu tešiť na nové ihrisko.
Na chvíle oddychu pribudnú lavičky, vysadia sa nové stromyzrekonštruujú sa chodníkydoplnia sa parkovacie miesta a mnoho ďalšieho.
Práce sa začnú už čoskoro, plánovaná doba výstavby sú štyri mesiace.

Cena diela je zhruba 1,4 milióna eur, mesto získalo NFP vo výške 1 354 754 eur.


Revitalizácia sídliskového dvora (projekt Agátka)

Participatívne plánovaný projekt, ktorý vznikal ako spoločné dielo mesta a jeho obyvateľovsa stane skutočnosťou už tento rok. Veľký a bezpečný priestor bude slúžiť na oddych a relax detí i dospelých. Herné prvky pre deti, komunitná záhrada, umelý potok, verejné toalety – na to a ešte viac sa už teraz môžu tešiť nielen tamojší obyvatelia. Práce by mali trvať pol roka.

Cena diela je viac než 1,7 milióna eur, mesto získalo NFP vo výške 1 349 804 eur.


Obnova Ružového parku

Práce na rekonštrukcii parku sa začali v októbri minulého roka a po vynútenej pauze kvôli poveternostným podmienkam pokračujú v plnom prúde.
Odpočívadlá a pergoly s popínavými ružami, fontána, lavice z bielej žuly, lúka s trvalkovými záhonmi – nielen tieto nové prvky pozdvihnú priestor v centre mesta na novú úroveň. Aj Trnávka, ktorá v súčasnosti nie je pre návštevníkov veľmi atraktívna, prejde veľkou premenou a stane sa dominantným prvkom parku. Riečka bude lemovaná zábradlím dve lávky umožnia priechod aj na jej druhý breh.
Ružový park v plnej kráse by mal oči Trnavčanov potešiť už v polovici júla.

Cena tohto projektu je vyše 2,7 milióna eur, mesto získalo NFP vo výške 2 571 156 eur.


Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách (dvor za Kysucou)

Zrevitalizovaný vnútroblok s cvičebnými prvkami, detským ihriskom, úprava spevnených povrchov a nová zeleň, to je len časť toho, čo čaká tamojšíách obyvateľov. Aj pri tomto projekte participovali obyvatelia mesta a tvorili budúcu podobu dvora spolu s mestom.
Stavebné práce by sa mali začať v apríli, predpokladaná doby výstavby je deväť mesiacov.

Mesto na tento projekt získalo NFP vo výške 518 461 eur.„Príprava týchto projektov trvala roky a len a len vďaka dlhodobej pripravenosti a vysokej kvalite tieto investičné akcie uspeli v konkurencii hodnotenia projektov iných miest a samosprávnych krajov. A toto sú len niektoré z projektov, na ktoré sme tento rok získali a získame externé zdroje,“ uviedol primátor Peter Bročka.