Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Základná škola na Spartakovskej bude mať parádny areál s vynovenými športoviskami a priestorom na relax aj pre verejnosť

Mesto Trnava pokračuje v rekonštrukcii športovísk, ďalší moderný priestor na pohybové aktivity vznikne v areáli základnej školy na Spartakovskej ulici. Potešiteľnou správou je, že školský areál na športovanie a oddych bude môcť mimo školského vyučovania využívať aj verejnosť na rôzne voľnočasové aktivity

Novú podobu areálu plánovalo mesto už v roku 2017 spolu s občanmi, pôvodne ako súčasť revitalizácie celého územia vnútrobloku a Agátky. Verejnosť mala možnosť prispieť svojimi nápadmi a pripomienkami na verejných stretnutiach i v dotazníkoch. Z podnetov verejnosti vychádzala samospráva pri tvorbe zadania krajinársko-architektonickej súťaže návrhov, kvôli rozsiahlosti sa neskôr projekt rozdelil na školský areál a vnútroblok, ktorý sa takisto čoskoro dočká obnovy.

V rámci investície budú v areáli školy vynovené a zmodernizované všetky povrchy hracích ihrísk. Bežecký ovál, ktorý patrí medzi najväčšie v Trnave, počíta s novým tartanom a osvetlením. K nohám a kĺbom detí a rekreačných športovcov bude šetrnejší i nový hrací podklad na volejbalovom a basketbalovom ihrisku. Na multifunkčnom ihrisku si zase prídu na svoje  hráči malého futbalu, hádzanej či tenisu. Škôlkari sa môžu tešiť na nové ihrisko.

Po výdatných športových výkonoch je dôležitý aj relax – posedieť sa bude dať na nových lavičkách medzi pavilónmi.. K spríjemneniu tohto miesta prispeje tiež  výsadba ďalších stromov, samozrejmosťou bude manažment dažďovej vody a jej vsakovania do územia. K skrášleniu prostrediu patrí aj rekonštrukcia chodníkov, ďalšiu občiansku vybavenosť posilnia nové parkovacie miesta.
Cena investičnej akcie je predbežne 1,4 milióna eur, ktorú pravdepodobne ešte zníži pripravované verejné obstarávanie na zhotoviteľa.

S realizáciou by sa malo začať v prípade vhodných klimatických podmienok v roku 2022. Samospráva chce na tento projekt využiť aj externé zdroje financovania.

Pozrite si vizualizácie projektu: