Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť
Participatívne plánovanie

Ktoré projekty mesta Trnavčania podporujú?

V apríli tohto roku sme spustili novú webstránku planujmesto.trnava.sk. Je súčasťou našich aktivít týkajúcich sa participácie verejnosti, ktorú sme v Trnave rozbehli už v roku 2016 zavedením participatívneho rozpočtu a participatívneho plánovania.

Webstránka je špeciálna tým, že na jednom mieste združuje investičné akcie Mesta Trnava, čo je na Slovensku unikát. Nájdete na nej plánované, rozbehnuté aj dokončené projekty, história zatiaľ siaha do roku 2016 a na dopĺňaní databázy stále pracujeme. Na pár klikov zistíte, čo sa v meste pripravuje, čo pribudlo vo vašej mestskej časti a na čom sa aktuálne pracuje. Ku každému projektu je uvedená aj časová os jeho realizácie, cena, údaj o prípadnom spolufinancovaní z externých zdrojov a ďalšie podrobnosti.

Spolu so štartom webstránky sme spustili aj prieskum, ktoré z plánovaných projektov považujú Trnavčania za najdôležitejšie či najprínosnejšie. Návštevníci webu planujmesto.trnava.sk mali možnosť zakliknúť projekty, ktoré ich oslovili, a poskytnúť nám tým spätnú väzbu, do akej miery sa stotožňujú so smerovaním investícií mesta.
Hlasovať sa dalo od 14. apríla do 20. júna 2022 online na webstránke aj prostredníctvom tlačených letákov, ktoré mohli obyvatelia odovzdať do zbernej urny umiestnenej v každej zo šiestich mestských častí.

V prieskume sa favoritmi Trnavčanov stali projekty v Kamennom mlyne – obsadili prvé tri priečky. Aj výber zvyšných investícií v prvej desiatke naznačuje, že obyvatelia preferujú úpravy verejných priestorov a dôležité sú pre nich aj životné prostredie a doprava. Podporujú projekty celomestského významu aj projekty v blízkosti svojho bydliska.

Prvá desiatka projektov podľa hlasovania verejnosti:

PoradieNázov projektuPočet hlasov
1.Lávka na Hornom rybníku v Kamennom mlyne (kruhové mólo)113
2.Lávka pre cyklistov a peších v lokalite Kamenný mlyn108
3.Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn89
4.Rekonštrukcia námestia SNP77
5.Úprava priestoru pred OD Jednota73
6.Inteligentné riadenie dopravy – SMART Trnava73
7.Trnavský pumptrack72
8.Úprava povodia toku Trnávky (hate)71
9.Cyklistické prepojenie obcí Trnava, Biely Kostol, Zvončín, atď.71
10.Zvýšenie kapacity Dohnányho ulice70

Prieskumu sa zúčastnilo 704 respondentov. Ide o menšiu vzorku v rámci pilotnej fázy webu, aj tá však ukázala zhodu medzi preferenciami verejnosti a smerovaním samosprávy, ktorá kladie na tzv. zelené projekty veľký dôraz.

V letných mesiacoch nasledoval zber spätnej väzby zameraný na trnavské ihriská pod názvom Mesiac detských ihrísk. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoj názor online na planujmesto.trnava.sk aj osobne na viacerých stretnutiach, ktoré sme organizovali priamo v teréne. Zástupcovia mesta diskutovali s obyvateľmi a zaznamenávali ich postrehy a pripomienky do dotazníka. Cieľom bolo zozbierať návrhy na vylepšenie ihrísk pre deti.

V septembri sme spustili aktuálnu fázu, v ktorej dávame obyvateľom možnosť pridávať na webstránke aj vlastné návrhy na investičné akcie či menšie projekty v rámci Trnavy týkajúce sa verejných priestorov.

Našim zámerom je pokračovať v zapájaní verejnosti do plánovania mesta. Považujeme za kľúčové, aby boli občania súčasťou procesu tvorby verejných priestorov, pretože poskytujú cenný pohľad z vlastnej perspektívy. Výsledkom sú potom kvalitné a funkčné riešenia, ktoré zodpovedajú predstavám jeho užívateľov – obyvateľov či návštevníkov daného miesta.

Pridajte aj vy svoj návrh prostredníctvom formuláru na webe do 15. novembra. Následne budú návrhy posúdené odbornými zamestnancami mestského úradu a vo februári 2023 spolu s verejnosťou stanovíme prioritizáciu zozbieraných podnetov. Tie potom v apríli prerokujú poslanci mestského zastupiteľstva.

Viac informácií nájdete na planujmesto.trnava.sk v sekcii Udalosti.

Výsledky prieskumu na stiahnutie (PDF dokument, 92 kB)