Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Udalosti
vo vašom okolí

Udalosti
vo vašom okolí

Ako vnímate projekty, ktoré pre vás tvoríme?
Záleží nám na vašom názore, pretože naším cieľom sú čo najlepšie podmienky na život v meste pre všetkých jeho obyvateľov.

prebiehaPráve prebieha

Plánovanie verejného priestoru

Mesto Trnava spustilo pilotný ročník rozsiahleho procesu participácie, počas ktorého majú obyvatelia možnosť pridávať vlastné nápady. Témou pilotného ročníka je verejný priestor. Prispieť môžete návrhmi týkajúcimi sa riešenia konkrétnych...

dátum September - Apríl 2023
miesta Plánovanie verejného priestoru

ukončenéUkončené

Mesiac detských ihrísk

Deti si zaslúžia to najlepšie. Už roky pre ne budujeme kvalitné, moderné ihriská, vždy je však čo zlepšovať. Objavte ihriská počas mesiaca detských ihrísk a povedzte nám svoj názor....

dátum August - September 2022
miesta 23 detských ihrísk