Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Trnavský PUMPTRACK

Športovo-rekreačný areál Pumptrack na Ul. Ludvika van Beethovena

Pumptrack je umelo vytvorený uzatvorený okruh určený pre bicyklovanie, jazdu na kolobežkách, skateboarde alebo inline korčuliach.

Trnavský PUMPTRACK vznikne na sídlisku Prednádražie na mieste, ktoré je v súčasnosti už teraz využívané ako bikrosová dráha, ktorá bude nahradená novým pumptrackom. Zámerom je vybudovať detský okruh, veľký kombinačný pumptrack, 3 m široký bikros, dlhú závodnú trať ako kombinácia bikros a pumptrack, Jumpline – sériu ľahších skokov za sebou na učenie pre začiatočníkov, Skill park na trénovanie zručností.

Rozloha riešeného územia 6 375 m2

Hodnota investície
999 630 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2020

Ideový návrh

2021

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2021

Územné rozhodnutie

2021

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačný projekt

2021-2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

september 2022

Realizácia

Stavba bude dokončená do 6 mesiacov

predpoklad dokončenia – marec 2023

Dokončený projekt