Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Biely Kostol – Zvončín – Suchá nad Parnou, prípojka Ružindol = Vinohradnícka cesta

Cieľom samosprávy je ucelená a efektívna sieť cyklotrás v rámci mesta. Naplánovaných máme takmer 120 kilometrov, Na mape (súbor PDF – 1,74 MB) vidíte existujúce cyklotrasy (vyznačené plnou čiarou) aj tie, ktoré plánujeme vybudovať (prerušovane). Systematicky pracujeme na tom, aby sme sieť rozšírili a dokonca ju napojili na cyklotrasy, ktoré by v budúcnosti mali do Trnavy viesť z okolitých obcí.

Ide o integrovaný projekt cyklistického prepojenie obcí mestskej funkčnej oblasti (MFO) s cieľom podporiť dopravu do zamestnania v jadrovom meste Trnava. Projekt je rozdelený na viacero etáp. Prvou etapou je vybudovanie trasy od Bieleho Kostola po Ružindol.

Práve prebieha majetkoprávne usporiadanie pozemkov.

Hodnota investície
predbežne 1 138 905 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

2021-2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt