Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Lávka na Hornom rybníku v Kamennom mlyne (kruhové mólo)

Nad hladinou horného rybníka v Kamennom mlyne vznikne unikátne vyhliadkové kruhové mólo s vodnou záhradou uprostred. Jeho hlavným cieľom je nielen vytvorenie turistickej atrakcie, ale aj podpora ochrany územia a jeho biodiverzity. Súčasťou realizácie bude doplnenie chránených rastlín a vybudovanie náučného chodníka na podporu informovanosti o chránenom území. Samotné mólo bude obkolesovať kvitnúcu vodnú záhradu s plochou 1724 m2 osadenú vodnými rastlinami koreniacimi na dne ako sú napríklad lekníny, leknica žltá, močiarka vodná a i. Doplnia ich plávajúce mokrade vysadené žltými bahennými kosatcami, nezábudkou bahennou, pálkou a ďalšími vodnými a vlhkomilnými rastlinami. Výškový akcent majú dodať tri stromy, pravdepodobne vhodné druhy vŕb alebo jelší osadené z vonkajšej strany kruhu v  bójach či v kvetináčoch na dne rybníka.

Rozloha riešeného územia 2 726 m2


Z technických dôvodov je projekt pozastavený – vzhľadom na negatívne rozhodnutie okresného úradu nie je možné vypustiť rybník v termíne, ktorý by umožňoval riadne dokončenie stavby. Znamenalo by to úhradu celej investičnej akcie len zo zdrojov mesta. Od realizácie projektu sme nateraz upustili, projektový zámer opätovne podáme v rámci výziev v novom programovom období s možnosťou nižšej finančnej spoluúčasti zo strany mesta.

Hodnota investície
1 473 556 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

2016

Štúdia uskutočniteľnosti

2017

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Z technických dôvodov je projekt pozastavený – vzhľadom na rozhodnutie okresného úradu nie je možné vypustiť rybník v termíne, ktorý by umožňoval riadne dokončenie stavby. Znamenalo by to úhradu celej investičnej akcie len zo zdrojov mesta. Od realizácie projektu sme nateraz upustili, projektový zámer opätovne podáme v rámci výziev v novom programovom období s možnosťou nižšej finančnej spoluúčasti zo strany mesta.

Dokončený projekt