Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Lávka na Hornom rybníku v Kamennom mlyne (kruhové mólo)

Nad hladinou horného rybníka v Kamennom mlyne vznikne unikátne vyhliadkové kruhové mólo s vodnou záhradou uprostred. Jeho hlavným cieľom je nielen vytvorenie turistickej atrakcie, ale aj podpora ochrany územia a jeho biodiverzity. Súčasťou realizácie bude doplnenie chránených rastlín a vybudovanie náučného chodníka na podporu informovanosti o chránenom území. Samotné mólo bude obkolesovať kvitnúcu vodnú záhradu s plochou 1724 m2 osadenú vodnými rastlinami koreniacimi na dne ako sú napríklad lekníny, leknica žltá, močiarka vodná a i. Doplnia ich plávajúce mokrade vysadené žltými bahennými kosatcami, nezábudkou bahennou, pálkou a ďalšími vodnými a vlhkomilnými rastlinami. Výškový akcent majú dodať tri stromy, pravdepodobne vhodné druhy vŕb alebo jelší osadené z vonkajšej strany kruhu v  bójach či v kvetináčoch na dne rybníka.

Rozloha riešeného územia 2 726 m2

Podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Hodnota investície
predbežne 1 089 720 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2016

Štúdia uskutočniteľnosti

2017

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt