Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Rekonštrukcia námestia SNP

Námestie SNP dostane nové spevnené povrchy, obnovia sa inžinierske siete a pribudne nová zeleň. Pamätník Víťazstvo sa otočí o 90 stupňov na základnú kompozičnú os v strede námestia, sochy Panny Márie a sv. Jozefa sa preložia na miesto pôvodného barokového mosta. V rámci nového dopravného riešenia sa uzavrie prejazd z Rázusovej na Andreja Žarnova popri evanjelickom kostole a vytvorí sa tu pešia zóna. Vďaka tomu sa utlmí doprava a posilní sa bezpečný a bezbariérový charakter lokality pre peších. Na tieto úpravy následne nadviaže projekt cyklotrasy na ulici A. Žarnova.   

Architektonický návrh z dielne Ateliéru DV je návratom k pôvodnej podobe námestia z 20tych rokov z dielne architekta Josefa Mareka. Predpokladaná hodnota komplexnej rekonštrukcie tohto verejného priestoru, vrátane opráv unikátneho betónového mostného prekrytia Trnávky a pamätníka Víťazstvo je viac ako 2,8 mil. eur.

Hodnota investície
2 851 328 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2018

Architektonická štúdia

2021

Projektová dokumentácia

2021-2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt