Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Hlasovanie
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Rekonštrukcia námestia SNP

  Schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 1 841 529 eur

Námestie SNP dostane nové spevnené povrchy, obnovia sa inžinierske siete a pribudne nová zeleň. Pamätník Víťazstvo sa otočí o 90 stupňov na základnú kompozičnú os v strede námestia, sochy Panny Márie a sv. Jozefa sa preložia na miesto pôvodného barokového mosta. V rámci nového dopravného riešenia sa uzavrie prejazd z Rázusovej na Andreja Žarnova popri evanjelickom kostole a vytvorí sa tu pešia zóna. Vďaka tomu sa utlmí doprava a posilní sa bezpečný a bezbariérový charakter lokality pre peších. Na tieto úpravy následne nadviaže projekt cyklotrasy na ulici A. Žarnova.   

Architektonický návrh z dielne Ateliéru DV je návratom k pôvodnej podobe námestia z 20tych rokov z dielne architekta Josefa Mareka. Predpokladaná hodnota komplexnej rekonštrukcie tohto verejného priestoru, vrátane opráv unikátneho betónového mostného prekrytia Trnávky a pamätníka Víťazstvo je takmer 2,8 mil. eur.

Rozloha riešeného územia 7 800 m2

Hodnota investície
2 769 278 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2018

Architektonická štúdia

2021

Projektová dokumentácia

2021-2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

január – december 2023

Realizácia

Dokončený projekt