Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Rekonštrukcia námestia SNP

Schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 1 841 529 eur

Obnova Námestia SNP je hotová

Komplexná obnova Námestia SNP je úspešne ukončená. Priniesla moderný, estetický a bezpečný verejný priestor, novú zeleň aj odkaz na históriu tohto miesta, pričom nadviazala na nedávno zrekonštruovaný Ružový park v jeho blízkosti.

Architektonický návrh od Ateliéru DV z Trnavy vrátil námestiu jeho podobu z 20. rokov minulého storočia z dielne architekta Josefa Mareka. Jeho súčasťou sú aj repliky pôvodných barokových sôch sv. Jozefa a Panny Márie na mieste niekdajšieho mosta. Parčík tiež dostal nové oplotenie, obnovila sa fontána, zaujímavým kompozičným prvkom novo vzniknutej pešej zóny je priestorová́ prezentácia Dolnej brány. Ďalšie výsledky archeologického prieskumu – pozostatky barbakanu, opevnenia, kostola a mostu – sú prezentované odlišnou dlažbou v rámci spevnených plôch.

Jeden z najväčších projektov mesta v tomto roku stál takmer 2,6 milióna eur, pričom viac než 1,8 milióna eur získalo Mesto Trnava z Integrovaného regionálneho operačného systému (IROP) 2014 – 2022.

Rekonštrukcia zmenila Námestie SNP na pešiu zónu. Medzi stanicou a centrom mesta denne prejdú tisícky chodcov – doteraz bez toho, aby sa tu zdržali dlhšie. Po novom bude námestie miestom, kde si v peknom počasí radi posedíte a doprajete chvíľu relaxu. Svoju krásu naplno ukáže po zime. Spolu s rozkvitnutým Ružovým parkom budú patriť k najkrajším miestam v centre Trnavy.

Rozloha riešeného územia 7 800 m2


Hodnota investície
2 596 832 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2023
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2018

Architektonická štúdia

2021

Projektová dokumentácia

2021-2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

január – december 2023

Realizácia

December 2023

Kolaudačné konanie

Dokončený projekt