Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Mesto zrekonštruuje Námestie SNP, aktuálne hľadá realizátora

Námestie SNP napriek svojej polohe priamo v centre mesta momentálne nepatrí medzi najobľúbenejšie miesta na trávenie voľného času. To sa čoskoro zmení, tomuto verejnému priestoru sa vráti zašlá krása a význam, ktorý mu právom náleží.  

Viac ako päť rokov náročných administratívnych príprav vyústilo do ďalšej fázy projektu komplexnej rekonštrukcie Námestia SNP. Trnava spustila verejnú súťaž na jeho realizátora.   

Dôvodom rekonštrukcie je dlhodobo kritický stav spevnených povrchov, zelene parčíka ako aj inžinierskych sietí, a v neposlednom rade celkový vzhľad námestia, ktoré je v tesnom dotyku s historickým centrom mesta.  

Len o pár metrov vedľa sa už o pár týždňov dokončí obnova Ružového parku. Po zrekonštruovaní oboch projektov bude mať Trnava dva nové atraktívne verejné priestory pre domácich aj návštevníkov mesta.   

Námestie SNP dostane nové spevnené povrchy, obnovia sa inžinierske siete a pribudne nová zeleň. Pamätník Víťazstvo sa otočí o 90 stupňov na základnú kompozičnú os v strede námestia, sochy Panny Márie a sv. Jozefa sa preložia na miesto pôvodného barokového mosta. V rámci nového dopravného riešenia sa uzavrie prejazd z Rázusovej na Andreja Žarnova popri evanjelickom kostole a vytvorí sa tu pešia zóna. Vďaka tomu sa utlmí doprava a posilní sa bezpečný a bezbariérový charakter lokality pre peších. Na tieto úpravy následne nadviaže projekt cyklotrasy na ulici A. Žarnova.    O plánovanom termíne začiatku a dokončenia rekonštrukcie námestia SNP informuje Peter Purdeš z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave: „Po úspešnom vysúťažení dodávateľa stavby sa môže obnova námestia začať na budúci rok. Pri optimistickom variante, že všetko pôjde ako má, odhadujeme dobu realizácie na jeden a pol roka. Z toho vyplýva, že najskorší možný termín ukončenia stavby je do konca roka 2023.“Architektonický návrh je návratom k pôvodnej podobe námestia z 20-tych rokov minulého storočia z dielne českého architekta Josefa Mareka. Predpokladaná hodnota komplexnej rekonštrukcie tohto verejného priestoru vrátane opráv unikátneho betónového mostného prekrytia Trnávky a pamätníka Víťazstvo je viac ako 2,8 milióna eur.