Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Cyklochodník Zelenečská – A. Žarnova

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 322 315 eur

Cieľom samosprávy je ucelená a efektívna sieť cyklotrás v rámci mesta. Naplánovaných máme takmer 120 kilometrov, Na mape (súbor PDF – 1,74 MB) vidíte existujúce cyklotrasy (vyznačené plnou čiarou) aj tie, ktoré plánujeme vybudovať (prerušovane). Systematicky pracujeme na tom, aby sme sieť rozšírili a dokonca ju napojili na cyklotrasy, ktoré by v budúcnosti mali do Trnavy viesť z okolitých obcí.


Územie pre výstavbu cyklochodníka sa začína z okružnej križovatky, ktorá spája ulice Tamaškovičova, Zelenečská, Dohnányho a bude pokračovať po pravej strane pred areálom Fakultnej nemocnice Trnava ulice A. Žarnova, cez križovatku s ulicou Kollárova a pokračovať bude smerom na Nám. SNP, kde cyklotrasa končí na existujúcom priechode pre chodcov. 

Dĺžka cyklotrasy 0,83860 km

Hodnota investície
390 000 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2022 – 2023
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2016

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2022

Realizácia

december 2022

Dokončený projekt