Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Obnova Ružového parku v Trnave

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 2 571 156 eur

Do pôvodne barokovej záhrady, ktorú Trnavčania využívali už v 19. storočí sa opäť vrátia ruže, ktorým park vďačí za svoje meno. Mestská samospráva síce vysadila v roku 2010 v parku tisícku nových ruží, ale zelenú pre celkovú rekonštrukciu tohto priestoru dostala až v roku 2016, keď sa uskutočnila verejná anonymná urbanisticko-architektonická a krajinárska súťaž. Sprístupnené brehy Trnávky umožnia vítaný priestor na oddych a to hlavne počas horúcich letných dní. Súčasťou projektu sú aj kvetinové záhony, fontána, stromy a zeleň, ktorá pomáha bojovať s nežiadúcimi klimatickými zmenami.  Z hľadiska funkčnosti bude mať nový park päť častí: Streleckú ulicu, záhradu pri Emmerovej vile, samotný Ružový park, cyklotrasu a koryto Trnávky.


Práce na rekonštrukcii parku sa začali v októbri 2021 a po vynútenej pauze kvôli poveternostným podmienkam pokračujú v plnom prúde.
Odpočívadlá a pergoly s popínavými ružami, fontána, lavice z bielej žuly, lúka s trvalkovými záhonmi – nielen tieto nové prvky pozdvihnú priestor v centre mesta na novú úroveň. Aj Trnávka, ktorá v súčasnosti nie je pre návštevníkov veľmi atraktívna, prejde veľkou premenou a stane sa dominantným prvkom parku. Riečka bude lemovaná zábradlím dve lávky umožnia priechod aj na jej druhý breh. Ružový park v plnej kráse by mal oči Trnavčanov potešiť už v polovici júla 2022.

Rozloha riešeného územia 18 093 m2


Hodnota investície
2 760 974 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2016

Urbanisticko-architektonická a krajinárska súťaž

2018

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021-2022

Realizácia

2022

Dokončený projekt