Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Rekonštrukcia Námestia SNP prinesie dopravné zmeny v centre mesta

V pondelok 16. januára 2023 odštartuje jeden z najväčších projektov mesta v tomto roku. Obnova Námestia SNP za takmer 2,8 milióna eur premení toto nevzhľadné miesto na príjemný, moderný priestor, kde bude radosť tráviť voľný čas. Zároveň sa tým námestie prepojí s novo zrekonštruovaným Ružovým parkom, ktorý sa po zime ukáže v plnej kráse.


Nová podoba Námestia SNP na vizualizácii

Súčasťou obnovy námestia s parčíkom bude aj oprava historickej technickej pamiatky – mostného prekrytia Trnávky, ktoré je v nevyhovujúcom stave a jeho rekonštrukcia je už nevyhnutná.

Obnova Námestia SNP si vyžiada zmeny dopravnej situácie, ktoré začnú platiť od začiatku stavebných prác – od pondelka 16. januára:

  • Rázusova ulica bude obojsmerná, bude však uzavretá pre vozidlá okrem dopravnej obsluhy (t. j. pre zásobovanie, rezidentov, majiteľov objektov, resp. nájomcov a pod.). Na jej konci sa bude dať otočiť, nebude sa na nej parkovať.
  • Ulica Andreja Žarnova (v časti od budovy polície) bude jednosmerná s vjazdom z Hospodárskej ulice.
  • Vajanského ulica bude obojsmerná, avšak neprejazdná v smere na Ulicu Dolné Bašty (k City Arene).
  • Ulica Dolné Bašty bude obojsmerná a prístup na ňu, resp. Orolskú bude možný zo svetelnej križovatky na Hlbokej pri City Arene (okolo amfiteátra).
  • Prístup na Halenársku, Dolnopotočnú a Paulínsku bude z križovatky na Hlbokej pri City Arene.
  • Športová ulica zostáva jednosmerná v smere od Paulínskej na Kollárovu.

Dopravný režim v okolí Námestia SNP:

Počas celej doby výstavby bude v lokalite vytvorený koridor pre chodcov.

Parkovať sa bude dať na parkovisku pri Okresnom úrade, na komunikácii spájajúcej Hospodársku s A. Žarnova (pozdĺž parkoviska pri OÚ), kde budujeme 31 priečnych parkovacích miest, na Vajanského či na Paulínskej ulici.

Mesto Trnava získalo na tento projekt nenávratný finančný príspevok viac než 1,8 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP 2014 – 2022. Podmienkou je dokončenie tejto investície do 31. decembra 2023, preto sa bude projekt namiesto viacerých etáp realizovať naraz v jednej fáze.

Samospráva prosí obyvateľov o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia počas nevyhnutných obmedzení, ktoré si rekonštrukcia Námestia SNP vyžiada, a ďakuje za pochopenie.

Vstupy do jednotlivých zón centra mesta od 16. januára: