Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Inteligentné riadenie dopravy – SMART Trnava

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 935 565 eur

Trnavské križovatky sa zmenia. Konkrétne pôjde o zavedenie inteligentného systému riadenia križovatiek pomocou moderných technológií, ktoré by malo prebehnúť do konca roku 2023. Na projekt s názvom Smart križovatky získalo mesto Trnava značnú časť financií z európskych zdrojov. S rekonštrukciou sa začne v mesiaci jún, prvá je naplánovaná na 14. júna na križovatke ulíc Dohnányho a Stromová. 

Do projektu je zahrnutých 11 svetelných križovatiek na území mesta. Hlavným cieľom je zlepšenie plynulosti cestnej premávky, vďaka čomu sa skvalitní prejazdnosť a zvýši sa bezpečnosť dopravy v Trnave. Sieť inteligentných križovatiek, ktoré budú navzájom prepojené, umožní sledovať úrovne dopravy v meste, dopravných kolón, počítanie času dojazdu či sčítanie a klasifikáciu dopravného prúdu. Nadväznosť jednotlivých križovatiek zabezpečí tzv. zelenú vlnu, ktorá pomôže zlepšiť plynulosť premávky. Výhodou projektu je i zber dát o dopravnom prúde s možnosťou ďalšieho využitia.

Cieľom projektu je vybudovanie nového systému riadenia križovatiek v meste Trnava.

  • Zvýšiť prepravné výkony a bezpečnosť dopravy.
  • Zavedenie bezkontaktného systému pre chodcov a cyklistov.
  • Križovatky budú osadené IoT prvkami – magnetodetektormi, ktoré zabezpečia presnú identifikáciu vozidiel prechádzajucich križovatkami. Na základe toho sa križovatky budú vedieť rozhodovať priamo na základe reálnej situácie v nich a prispôsobovať tak signálne plány.
  • Inteligentné riadenie dynamickej dopravy v meste pomocou riadenia vzájomne prepojených inteligentných križovatiek.
  • Monitorovacie a prehľadové dopravné kamery, ktoré budú v reálnom čase zo získaného obrazu vyhodnocovať trajektórie vozidiel, cyklistov a chodcov v ôsmich kategóriách, vrátane čítania EČV.
  • Sčítače – detektory dopravy, umožnia kategorizovať, sčítavať vozidlá na vybraných vstupoch do mesta.
  • Dopravné informačné tabule pri vstupoch do mesta vodičom sprostredkujú informácie o dojazdových časoch do jednotlivých destinácií mesta, o možných nebezpečenstvách na trase, o nehodách, či obchádzkových trasách pri kolónach.
  • Integračno-analytická SW platforma (web a aplikácia), ktorá všetky tieto dáta a informácie zjednotí a sprístupní formou analýz, predikcií a smart scenárov.

Do realizácie projektu budú zahrnuté všetky svetelné križovatky na území mesta.

Hodnota investície
3 835 494 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2023
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Celé územie mesta
Lights

Časová os projektu

2020

Štúdia uskutočniteľnosti

2022

Verejné obstarávanie

od júna 2023

Realizácia

2023

Dokončený projekt