Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Inteligentné riadenie dopravy – SMART Trnava

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 935 565 eur


Cieľom projektu je vybudovanie nového systému riadenia križovatiek v meste Trnava.

  • Zvýšiť prepravné výkony a bezpečnosť dopravy.
  • Zavedenie bezkontaktného systému pre chodcov a cyklistov.
  • Križovatky budú osadené IoT prvkami – magnetodetektormi, ktoré zabezpečia presnú identifikáciu vozidiel prechádzajucich križovatkami. Na základe toho sa križovatky budú vedieť rozhodovať priamo na základe reálnej situácie v nich a prispôsobovať tak signálne plány.
  • Inteligentné riadenie dynamickej dopravy v meste pomocou riadenia vzájomne prepojených inteligentných križovatiek.
  • Bezdotykové tlačidlá pre chodcov a cyklistov
  • Monitorovacie a prehľadové dopravné kamery, ktoré budú v reálnom čase zo získaného obrazu vyhodnocovať trajektórie vozidiel, cyklistov a chodcov v ôsmich kategóriách, vrátane čítania EČV.
  • Sčítače – detektory dopravy, umožnia kategorizovať, sčítavať vozidlá na vybraných vstupoch do mesta.
  • Dopravné informačné tabule pri vstupoch do mesta vodičom sprostredkujú informácie o dojazdových časoch do jednotlivých destinácií mesta, o možných nebezpečenstvách na trase, o nehodách, či obchádzkových trasách pri kolónach.
  • Integračno-analytická SW platforma (web a aplikácia), ktorá všetky tieto dáta a informácie zjednotí a sprístupní formou analýz, predikcií a smart scenárov.

Do realizácie projektu budú zahrnuté všetky svetelné križovatky na území mesta.

Hodnota investície
3 835 494 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2020

Štúdia uskutočniteľnosti

2022

Verejné obstarávanie

Realizácia

Dokončený projekt