Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Areál ZŠ Spartakovská získal novú a výrazne atraktívnu podobu. Poslúži nielen školákom

Exteriér základnej školy na Spartakovskej ulici prešiel v uplynulých mesiacoch komplexnou obnovou. Okrem atraktívnejšieho vzhľadu získal najmä funkčné, moderné priestory na šport aj relax. Žiaci budú mať k dispozícii nové povrchy ihrísk, chodníky a pobytové aj herné plochy. Ako je to na ostatných trnavských školách, aj tento areál je v mimoškolských hodinách prístupný širokej verejnosti.    

Hlavný vstupný priestor od Spartakovskej ulice sa po novom rozšíril, je v ňom dostatok miesta na posedenie a na stojisko na bicykle. Hlavný vstup zdobí originálne oplotenie v podobe farebných pasteliek.   

Športoviská sa obnovili komplexne, všetky získali moderný zmäkčený EPDM povrch vo výrazných farbách. Vznikla nová atletická dráha dlhá 200 metrov s piatimi bežeckými pruhmi a 60-metrovou rovinkou a dráhou na skok do diaľky. Vo vnútri bežeckého oválu sa nachádza multifunkčné ihrisko.   

  Pri bežeckom ovále nájdete exteriérové posilňovne.  

  Pozdĺž ihriska po oboch stranách je umiestnené dlhé líniové sedenie. Slúžiť bude divákom počas športových zápasov, prípadne aj na odkladanie vecí.    Rozšírené detské ihrisko ponúkne ešte viac herných prvkov.   

Strmý svah na východnej strane areálu obohatili odpočinkové sedenia a v najbližšom období na ňom budú dosadené veľké ovocné stromy, vyrastie tu aj kvetinová lúka.    Do areálu sa po úpravách dostanete aj zo severnej časti, kde pribudol nový vstup a prepojenie s parkom, aj z juhu medzi basketbalovým ihriskom a existujúcim školským ovocným sadom. Žiaci tu budú môcť využiť aj novú záhradku na pestovateľské práce.   

Za atletickou dráhou v južnej časti sa doplnili lezecké prvky a pod stromami si budete môcť oddýchnuť v hojdacích sieťach.   

Medzi budovami novej materskej školy a telocvične rastú v kvetináčoch popínavé rastliny, ktoré priestor zdobia a v lete v ňom vytvoria aj lepšiu mikroklímu. Ďalším klimatickým opatrením sú extenzívne vegetačné strechy telocvične a novej budovy školy.  

Dve nové ihriská na volejbal, basketbal, hádzanú, tenis a ďalšie loptové hry pribudli v juhozápadnej časti areálu. Medzi nimi vznikne trávnatá plocha na relax, alebo cvičenie jogy, taiči a pod.   

Severný dvor medzi budovami školy získal nové využitie, vznikla tu „trieda v exteriéri“. Pribudli viacstupňové oblúkové sedenia vhodné na hru i vyučovanie a vyvýšený záhon.   

V rámci snahy podporovať nemotorovú dopravu pribudli v areáli odstavné plochy pre 64 bicyklov. Vybavenie pre návštevníkov dopĺňajú koše na odpadky a dve pitné fontánky. Z bezpečnostných dôvodov sa budú vstupy na noc uzamykať.    Areál bude od 19. októbra v tzv. predčasnom užívaní, práce na projekte sa ukončia zrealizovaním sadových úprav do 30. novembra, keďže tento mesiac  je obdobím vegetačného pokoja vhodným na výsadbu drevín. Následne bude celý areál skolaudovaný.    Na tento projekt v celkovej hodnote približne 1,5 milióna eur mesto čerpá eurofondy vo výške až 1 304 755 eur. Projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.     foto: Peter Bestvina, Peter Bročka