Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Športovisko na Ulici T. Tekela

Lokalita: Trnava – Východ; Ulica T. Tekela, J. Slottu
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Pôvodné betónové ihrisko na loptové hry je nefunkčné a nezodpovedá súčasným štandardom na rozvoj športu.

Popis navrhovaného riešenia:
Nové, moderné multifunkčné športové ihrisko vznikne na pôvodne asfaltovom ihrisku medzi ulicami T. Tekela a J. Slottu, ktoré je už zastaralé. Po zrekonštruovaní bude slúžiť na viacero druhov športov – napríklad rekreačný futbal, streetball alebo nohejbal a bude doplnené o prvky workoutu a petang. Umožní rozvíjať športové zručnosti u mladších ročníkov, priestor na aktívne trávenie voľného času tu však nájdu všetky vekové kategórie. 

V rámci projektu budú zrekonštruované aj prístupové chodníky z vodopriepustných povrchov. Ihrisko bude oplotené a kvôli bezpečnosti areálu bude v území riešená aj príprava na kamerový systém. Okolie ihriska bude doplnené stojanmi na bicykle, lavičkami, pitnou fontánkou a odpadkovými košmi.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia okolitých bytoviek a návštevníci priestoru.
Typ projektu: Malý projekt – revitalizácia športoviska
Rozsah projektu: 1 875 m2 – revitalizácia športoviska
Orientačná cena projektu: cca 600 tisíc € (hrubý odhad)

Hodnota investície
predbežne 600 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2022

Ideová štúdia

Štúdia bola prezentovaná verejnosti 17.1.2023 o 18:00 v Dennom centre seniorov na Ul. V. Clementisa 51.
Prezentáciu architektov si môžete pozrieť tu.

2023

Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

2024

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia