Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Športovisko na Ulici T. Tekela

Na pôvodne asfaltovom ihrisku medzi ulicami T. Tekela a J. Slottu, ktoré je v súčasnosti už zastaralé, vznikne nové moderné multifunkčné športové ihrisko s “klietkou” a mäkkým povrchom. Po zrekonštruovaní bude slúžiť potrebám rezidentov obytného súboru T. Tekela a J. Slottu a širokej verejnosti na viacero druhov športov, na rozvoj športu mladých a aktívne využívanie voľného času všetkých vekových kategórií.

Nové, moderné multifunkčné športové ihrisko vznikne na pôvodne asfaltovom ihrisku medzi ulicami T. Tekela a J. Slottu, ktoré je už zastaralé. Po zrekonštruovaní bude slúžiť na viacero druhov športov – napríklad rekreačný futbal, streetball alebo nohejbal a bude doplnené o prvky workoutu a petang. Umožní rozvíjať športové zručnosti u mladších ročníkov, priestor na aktívne trávenie voľného času tu však nájdu všetky vekové kategórie. 

V rámci projektu budú zrekonštruované aj prístupové chodníky z vodopriepustných povrchov. Ihrisko bude oplotené a kvôli bezpečnosti areálu bude v území riešená aj príprava na kamerový systém. Okolie ihriska bude doplnené stojanmi na bicykle, lavičkami, pitnou fontánkou a odpadkovými košmi.

Rozloha riešeného územia 1 875 m2

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2022

Ideová štúdia

Štúdia bola prezentovaná verejnosti 17.1.2023 o 18:00 v Dennom centre seniorov na Ul. V. Clementisa 51.
Prezentáciu architektov si môžete pozrieť tu.

Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia