Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Architektonická štúdia predstaví novú podobu ihriska na Teodora Tekela a Juraja Slottu

Mesto Trnava pripravuje revitalizáciu športového ihriska na Ulici Teodora Tekela a Ulici Juraja Slottu. K projektu je vypracovaná architektonická štúdia, ktorú verejnosti predstavíme v utorok 17.  januára 2023 o 18.00 h. Verejné stretnutie sa uskutoční v spoločenskej miestnosti Denného centra seniorov v budove Strediska sociálnej starostlivosti na Ulici V. Clementisa 51. Prítomní budú projektanti a odborní zamestnanci mestského úradu.  


Lokalita ihriska

Nové, moderné multifunkčné športové ihrisko vznikne na pôvodne asfaltovom ihrisku medzi ulicami T. Tekela a J. Slottu, ktoré je už zastaralé. Po zrekonštruovaní bude slúžiť na viacero druhov športov – napríklad na rekreačný futbal, streetball alebo nohejbal a bude doplnené o workoutové prvky a plochu na petang. Umožní rozvíjať športové zručnosti u mladších ročníkov, priestor na aktívne trávenie voľného času tu však nájdu všetky vekové kategórie.


Pôvodný stav

V rámci projektu budú zrekonštruované aj prístupové chodníky z vodopriepustných povrchov. Ihrisko bude oplotené a kvôli bezpečnosti areálu bude v území riešená aj príprava na kamerový systém. Okolie ihriska bude doplnené stojanmi na bicykle, lavičkami, pitnou fontánkou a odpadkovými košmi. Celková rozloha riešeného územia je 1 875 m2.


Takto by malo ihrisko a jeho okolie vyzerať po obnove