Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Humanizácia obytného súboru Gen. Goliana

Plán trnavskej samosprávy zrevitalizovať deväť dvorov na sídlisku Linčianska nadobúda presnejšie kontúry. Do plánovania je zapojená aj verejnosť – obyvatelia mali v roku 2019 možnosť vyjadriť svoj názor na to, čo by si v tejto lokalite predstavovali a ako by podľa nich mala vyzerať. Mesto na základe ich spätnej väzby v roku 2020 vyhlásilo verejnú súťaž návrhov. So zadaním súťaže sa spomedzi ôsmych kolektívov najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér PLURAL.

Obytný súbor Generála Goliana tvorí osem dvorov a jeden centrálny dvor, v ktorom by tamojší obyvatelia uvítali prostredie bez barov a pohostinstiev. Predstavujú si tu skôr kaviareň, cukráreň či priestor na menšie komunitné podujatia alebo sezónne trhy. Centrálny dvor bude po novom každopádne reprezentatívnejší, súčasná nákupná zóna by mala byť prebudovaná na moderné obchodno-spoločenské centrum. Okrem revitalizácie centrálnej osi a jednotlivých dvorov je v pláne aj rekonštrukcia chodníkov, cyklochodníkov a výmena verejného osvetlenia. Zaujímavosťou je bežecký chodník s trasou naprieč sídliskom s celkovou dĺžkou 1 500m.

Rozloha riešeného územia 115 000 m2

Hodnota investície
predbežne 5 912 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2019

Participatívne plánovanie

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 2MB)

2021

Architektonicko-krajinárska súťaž

štúdia je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF (88 strán, veľkosť 14,2 MB)

2021-2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt