Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Rekonštrukcia školského areálu na Ulici Andreja Kubinu

Plánom samosprávy je postupne revitalizovať všetky areály základných škôl na území Trnavy. Ďalším, ktorý má hotovú ideovú štúdiu je areál základnej školy na ulici Andreja Kubinu, kde sa aktuálne spracováva projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, ktorá je podkladom pre vydanie stavebného povolenia.

Hodnota investície
predbežne 2 400 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

2022

Ideová štúdia

Štúdia bola prezentovaná verejnosti 10.1.2023 o 17:00 priamo v škole.

2023

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Projekt je v stavebnom konaní

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt