Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Obyvatelia Trnavy spolurozhodujú o mestskom rozvoji vďaka projektu Plánuj mesto –> posuň miesto

Projekt „Plánuj mesto – posuň miesto“ je inovatívny participatívny proces, ktorý zapája obyvateľov do rozhodovania o prioritách mesta. V rámci pilotného dvojročníka 2022/2023 sa zameriaval na verejné priestory. Tento projekt, vzniknutý transformáciou participatívneho rozpočtu počas pandémie, umožnil obyvateľom predkladať nápady na zlepšenie verejných priestorov, z ktorých bolo vybratých 54 projektových návrhov. Zamestnanci mesta pridali 19 projektov z už existujúcich plánov. Projekty boli rozdelené do dvoch kategórií: malé a veľké, na základe odhadovaných nákladov.

Obyvatelia mali možnosť hlasovať o týchto projektoch, čím určili priority mesta. V dôsledku hlasovania bolo vybraných 10 veľkých a 9 malých projektov. Medzi vybrané veľké projekty patrí napríklad revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn, úprava priestoru pred OD Jednota a revitalizácia parčíku pri synagóge. Medzi malými projektmi vyniká debarierizácia mesta a umenie vo verejnom priestore.

Mesto plánuje pravidelne opakovať tento participatívny proces s rozličnými témami, ako sú sociálne veci alebo doprava, aby mohlo efektívne alokovať zdroje na tieto prioritné projekty. Cieľom je zvýšiť zapojenie obyvateľov do plánovania mesta a lepšie pochopiť ich potreby.

Aktuálny stav projektov

Aktuálny stav projektov zahŕňa rôzne stupne dokončenia. Niektoré projekty, ako napríklad úprava priestoru pred OD Jednota, čakajú na finančné prostriedky, zatiaľ čo iné, ako revitalizácia železničného depa, sú v štádiu architektonickej súťaže. Projekt revitalizácie kúpaliska Kamenný mlyn sa nachádza vo fáze realizácie participatívneho procesu a nasledovať bude výber projektanta.

Práve vďaka participatívnemu projektu Plánuj mesto – posuň miesto sa začala príprava revitalizácie kúpaliska Kamenný mlyn, ako aj príprava debarierizácie mesta a to zbieraním podnetov od obyvateľov prostredníctvom pocitovej mapy na tému pešieho pohybu.

Výsledok prioritizácie

Zoznam projektov, ktoré boli vybrané na základe prioritizácie obyvateľov a odborného posúdenia zamestnancami mesta a prerokované poslancami MsZ o investičných prioritách mesta.

Veľké projektyCelkový počet hlasov
Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn966
Úprava priestoru pred OD Jednota855
Revitalizácia železničného depa813
Revitalizácia parčíku pri synagóge745
Kravský pasienok (Central park Sever)641
Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade563
Revitalizácia vnútrobloku V jame (Bučianska – Tehelná – Clementisa)311
Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na Ul. Gen. Goliana214
Revitalizácia obytného súboru Generála Goliana189
Revitalizácia námestia v Modranke158
Malé projektyCelkový počet hlasov
Debarierizácia mesta725
Umenie vo verejnom priestore533
Vytvorenie námestia so zeleňou na Vladimíra Clementisa519
Bezbariérové prepojenie Na hlinách – Okružná492
Viac oplotených výbehov pre psy v meste446
Športovisko na Teodora Tekela a Juraja Slottu416
Pešie prepojenie Na hlinách – Strmá371
Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v Modranke198
Prepojenie Jarnej a Seredskej ulice192

O všetkých projektoch, ktoré mesto tvorí pre vás a spoločne s vami sa dozviete na webstránke planujmesto.trnava.sk. Zo projektov dokončených v tomto roku spomenieme zrekonštruovanú cestu a chodníky na Murgašovej ulici, už desiaty a v tomto roku najväčší mobilný kvetinový záhon na Trojičnom námestí, umelo vytvorený uzatvorený okruh určený pre bicyklovanie, jazdu na kolobežkách, skateboarde alebo inline korčuliach – pumptrack. Z participatívneho plánovania vzišli aj detské ihriská na Hospodárskej v dvoroch 1 a 2, tiež nové detské ihrisko Na hlinách (za Kysucou). Dosadených bolo viac ako 1400 stromov na štrkoch. Ide o pokračovací projekt, bude sa sadiť aj budúci rok. Mesto tiež zrekonštruovalo parkovacie miesta na Hlbokej a Starohájskej ulici.

Rozpracovanými projektami, tesne pred dokončením sú nová telocvičňa v Modranke, rekonštrukcia Námestia SNP, či inteligentné križovatky. Vo všetkých prípadoch ide o projekty financované predovšetkým z externých zdrojov. Pracuje sa na cyklotrase popri rybníku na Kamennom mlyne aj na parkovacích miestach na Linčianskej.

Mesto Trnava týmto procesom nielen motivuje obyvateľov zaujímať sa o svoje mesto, ale tiež ich zapája do investičného a rozpočtového plánovania, čím sa snaží odkrývať skutočné potreby obyvateľov. Celý proces je transparentný a podrobnosti o projektoch a ich stave sú zverejnené na webstránke projektu planujmesto.trnava.sk.

V časti Aktivity nájdete aj podrobná správa mapujúcu celý proces. Správu ešte na júlovom mestskom zastupiteľstve prerokovali a jednohlasne schválili poslanci

Ivana Vidová, Zuzana Hrinková

Fotografie Mesto Trnava a PDCS

Články, ktoré by vás mohli zaujímať