Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Rekonštrukcia školského areálu na Ulici K. Mahra

Mesto pokračuje v obnove školských areálov, ktoré primárne slúžia školákom počas vyučovania a školským klubom detí. Priestory, tak ako vždy, pripravujeme ako zdieľané s verejnosťou počas poobedných hodín a víkendov, aby sme výrazne skvalitnili ponuku voľnočasových a športových aktivít v mestských častiach.

V predchádzajúcich rokoch sme revitalizovali viaceré školské dvory:

Hodnota investície
predbežne 2 400 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

2022

Ideová štúdia

Štúdia bude prezentovaná verejnosti 1. 2. 2023 o 17:00 priamo v škole.

2023

Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia stavby

Dokončený projekt