Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Trnavčania na verejnej prezentácii spoznajú novú podobu areálu ZŠ na Kornela Mahra

Mesto Trnava pokračuje v obnove športovísk školských areálov. Cieľom je podporiť zdravý vývoj školákov prostredníctvom kvalitných priestorov na športovanie a hry počas vyučovania aj mimo neho.  

Najnovším projektom, ktorý má hotovú ideovú štúdiu rekonštrukcie, je areál Základnej školy na Ulici Kornela Mahra. Tak ako všetky rekonštruované športové areály škôl v našom meste, aj tento bude k dispozícii širokej verejnosti počas poobedných hodín a víkendov.   

Verejnosť sa s finálnou ideovou štúdiou oboznámi v utorok 24. januára 2023 o 17.00 h na verejnej prezentácii v jedálni školy na K. Mahra. Za účasti odborných zamestnancov mestského úradu projekt predstavia jeho autori, ktorí po prezentácii návštevníkom radi odpovedia na prípadné otázky.  

„Vítaní sú najmä tí, ktorí školský dvor využívajú a ďalej ho využívať budú – teda miestni obyvatelia, rodičia a deti navštevujúce ZŠ K. Mahra,“ pozýva na prezentáciu Natália Nováková z referátu participácie.  

Návrh rekonštrukcie školského dvora vychádza zo zámeru vzájomne prepojiť rozčlenené zóny na rôzne aktivity, zachovať existujúce futbalové ihrisko s umelým povrchom a vytvoriť bežeckú dráhu.   

Jednotlivé funkčné zóny sa prepoja originálnou bežeckou traťou. Časť tvorená oválom s tromi dráhami obieha okolo futbalového ihriska a prechádza do okruhu nepravidelného tvaru s dvomi dráhami, vďaka čomu tu beh bude pestrejší. Bežecká dráha je doplnená o rovinku na beh na 100 m a doskočisko do piesku. Chýbať tu nebude basketbalové ihrisko s profesionálnymi teleskopickými košmi na vodupriepustnom EPDM povrchu so zadnými ochrannými sieťami na pozinkovaných stĺpoch.  

Projekt, samozrejme, prinesie omnoho viac prvkov. Ktoré sú to, a akým spôsobom skvalitnia ponuku voľnočasových a športových aktivít na Prednádraží, priblíži verejná prezentácia.