Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor 1 na Zátvore

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 146 021 eur

Ďalší moderný verejný priestor pre hru aj oddych, ktorý vzišiel z participatívneho plánovania. Návrh novej podoby tohto priestoru vznikal v spolupráci s obyvateľmi mesta. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje predstavy a požiadavky v dotazníku i na verejnom stretnutí organizovanom samosprávou v roku 2017. Závery z tohto procesu si môžete prečítať v záverečnej správe (dokument na stiahnutie vo formáte PDF, veľkosť 1,47MB).

Na mieste starého ihriska vzniklo nové ihrisko pre deti vo veku do 6 rokov s originálnymi farebnými hernými prvkami. Nechýbajú lavičky s operadlami a stôl s lavicami a, tieniaca konštrukcia ani oplotenie. Pribudli aj nové spevnené plochy v okolí mobiliáru, dopadové plochy pod hernými prvkami a verejné osvetlenie. Pribudlo 39 nových stromov, živé ploty, dva kvetinové záhony.

Rozloha riešeného územia 4 500 m2Hodnota investície
viac ako 161 698 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights