Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Revitalizácia sídliskového dvora Agátka

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 1 601 196 eur

Participatívne plánovaný projekt, ktorý vznikal ako spoločné dielo mesta a jeho obyvateľov, sa stal skutočnosťou. Veľký a bezpečný priestor slúži na oddych a relax detí i dospelých. Herné prvky pre deti, komunitná záhrada, umelý potok, verejné toalety.


Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie. Aj pri tejto revitalizácii sú samozrejmosťou opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy a manažment dažďovej vody.

Obyvatelia okolitých bytových domov sa môžu tešiť na vybudovaný potok dlhý 250 metrov, komunitnú záhradu, trampolíny, rôzne drevené herné prvky, vodné prvky a šmykľavkou aj pre dospelých. Súčasťou investície je aj vybudovanie verejných toaliet so zázemím. V „novom šate“ sú tiež chodníky, počíta sa i s napojením Agátky na sieť cyklotrás.

Výstavba bola rozdelená na štyri zóny:

  • Zóna A – parčík za daňovým úradom;         
  • Zóna C–  plochy verejného parku (medzi kopcom Agátka, školským areálom, bytovými domami na Hlbokej ulici a parčíkom za daňovým úradom);
  • Zóna D – kopec Agátka s malou hernou zónou;    
  • Zóna E – dvory pri Ulici V. Clementisa.  
  • Zóna B je školský areál, ktorý je predmetom samostatného projektu, a tiež sa bude obnovovať tento rok.

Rozloha riešeného územia 64 289 m2

Hodnota investície
2 013 634 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2022
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2017-2018

Proces participatívneho plánovania

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 13,5 MB)

2017

Krajinársko-architektonická súťaž návrhov

2020

Projektová dokumentácia

2019

Územné rozhodnutie

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

marec – december 2022

Realizácia

2022 – 2023

Dokončený projekt

Podaná žiadosť o kolaudáciu v decembri 2022