Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Revitalizácia sídliskového dvora Agátka

Participatívne plánovaný projekt, ktorý vznikal ako spoločné dielo mesta a jeho obyvateľov, sa stane skutočnosťou už tento rok. Veľký a bezpečný priestor bude slúžiť na oddych a relax detí i dospelých. Herné prvky pre deti, komunitná záhrada, umelý potok, verejné toalety – na to a ešte viac sa už teraz môžu tešiť nielen tamojší obyvatelia. Práce by mali trvať pol roka.


Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie. Aj pri tejto revitalizácii sú samozrejmosťou opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy a manažment dažďovej vody.

Obyvatelia okolitých bytových domov sa môžu tešiť na vybudovaný potok dlhý 250 metrov, komunitnú záhradu, trampolíny, rôzne drevené herné prvky, vodné prvky a šmykľavkou aj pre dospelých. Súčasťou investície je aj vybudovanie verejných toaliet so zázemím. V „novom šate“ budú tiež chodníky, počíta sa i s napojením Agátky na sieť cyklotrás.

Výstavba bude rozdelená na štyri zóny:

  • Zóna A – parčík za daňovým úradom;         
  • Zóna C–  plochy verejného parku (medzi kopcom Agátka, školským areálom, bytovými domami na Hlbokej ulici a parčíkom za daňovým úradom);
  • Zóna D – kopec Agátka s malou hernou zónou;    
  • Zóna E – dvory pri Ulici V. Clementisa.  
  • Zóna B je školský areál, ktorý je predmetom samostatného projektu, a tiež sa bude obnovovať tento rok.

Rozloha riešeného územia 64 289 m2

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 1 349 804 eur

Hodnota investície
1 729 128 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa 2022
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2017

Participatívne plánovanie

2017

Krajinársko-architektonická súťaž návrhov

2020

Projektová dokumentácia

2019

Územné rozhodnutie

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2022

Realizácia

predpoklad dokončenia - august 2022

Dokončený projekt