Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Novinky

Od 1. marca začne revitalizácia sídliskového dvora Agátka, v lokalite budú obmedzenia prechodu pre verejnosť

Od 1. marca  začne revitalizácia sídliskového dvora Agátka.  V súvislosti so stavebnými prácami (marec – august) budú v tejto lokalite na jednotlivých realizovaných zónach obmedzenia prechodu pre verejnosť.

Aby neprišlo ku kolíziám a úrazom, je nutné, aby ľudia rešpektovali dočasné dopravné značenia a obmedzenia v daných priestoroch. „Práce by podľa uzatvorenej zmluvy mali trvať šesť mesiacov, predpoklad ukončenia je 31. august 2022,“ spresnil  investičný odbor.

Stavba bude rozdelená na štyri zóny:

  • Zóna „A“ – parčík za daňovým úradom;         
  • Zóna „C“–  plochy verejného parku – medzi kopcom Agátka, školským areálom, bytovými domami na Hlbokej ulici a parčíkom za daňovým úradom;
  • Zóna „D“ – kopec Agátka, s malou hernou zónou;    
  • Zóna „E“ – dvory pri Ulici V. Clementisa.  

Mesto Trnava žiada občanov o rešpektovanie týchto obmedzení, aby práce na stavbe prebehli bez zbytočných komplikácií.