Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor 2 na Hospodárskej

Zámerom projektu je revitalizácia ďalších vnútroblokových priestorov na Hospodárskej ulici v druhej časti bližšie k Študentskej ulici od ulice Sládkovičova. Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. 

Dvor 2

Dvor je ohraničený bytovými domami z dvoch strán. Dostal nové povrchy, okrem asfaltu sa vymenila aj nefunkčná drenážna dlažba na parkoviskách. Popri príjazdovej komunikácii oproti betónovému múru vznikli nové parkovacie miesta.

V strede je detské ihrisko pre väčšie deti. Vedú k nemu dva vstupy po chodníkoch cez parkovisko. Svoje miesto tu našli originálne herné prvky, zostava so šmykľavkou, pružinové a reťazové hojdačky, trampolíny a pod. Povrch detského ihriska je z liatej gumy v prírodných farbách.

Nechýbajú lavičky a piknikový set na sedenie, takisto ako koše na triedený odpad, cyklostojany a sušiaky na bielizeň. Obyvatelia si tu budú môcť oddýchnuť na drevených hranoloch na trávniku na slnečnom mieste i pod korunami stromov.

Všetky hodnotné dreviny vo dvore ostali zachované. Pribudnú k nim nové stromy aj živý plot, ktorý čiastočne ohraničí detské ihrisko. Živý plot je vysadený aj smerom od frekventovanej Hospodárskej ulice. Úpravou prešli aj predzáhradky.

Rozloha riešeného územia 2 550 m2

Štyri dvory na Hospodárskej (obrázok sa po kliknutí zväčší)

Hodnota investície
176 121 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2017-2018

Participatívne plánovanie

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 7,5 MB)

2018

Architektonická súťaž

2021

Projektová dokumentácia

2021

Územné rozhodnutie

2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

október 2022 – jún 2023

Realizácia

júl 2023

Dokončený projekt