Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Hlasovanie
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Dvor 2 na Hospodárskej

Zámerom projektu je revitalizácia ďalšieho vnútroblokového priestoru na Hospodárskej ulici v druhej časti bližšie k Študentskej ulici od ulice Sládkovičova. Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. 

Dvor 2

Dvor je ohraničený bytovými domami z dvoch strán. Dostane nové povrchy, okrem asfaltu sa vymení aj nefunkčná drenážna dlažba na parkoviskách. Popri príjazdovej komunikácii oproti betónovému múru vzniknú nové parkovacie miesta.

V strede bude detské ihrisko pre väčšie deti. Povedú k nemu dva vstupy po chodníkoch cez parkovisko. Svoje miesto tu nájdu originálne herné prvky, zostava so šmykľavkou, pružinové a reťazové hojdačky, trampolíny a pod. Povrch detského ihriska bude z liatej gumy v prírodných farbách.

Nebudú chýbať lavičky a piknikový set na sedenie, takisto ako koše na triedený odpad, cyklostojany a sušiaky na bielizeň. Obyvatelia si tu budú môcť oddýchnuť na drevených hranoloch na trávniku na slnečnom mieste i pod korunami stromov.

Všetky hodnotné dreviny vo dvore ostali zachované. Pribudnú k nim nové stromy aj živý plot, ktorý čiastočne ohraničí detské ihrisko. Živý plot je vysadený aj smerom od frekventovanej Hospodárskej ulice. Úpravou prejdú i predzáhradky.

Rozloha riešeného územia 2 550 m2

Štyri dvory na Hospodárskej (obrázok sa po kliknutí zväčší)

Hodnota investície
179 152 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2017-2018

Participatívne plánovanie

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 7,5 MB)

2018

Architektonická súťaž

2021

Projektová dokumentácia

2021

Územné rozhodnutie

2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

október – december 2022

Realizácia

predpoklad dokončenia apríl 2023

Dokončený projekt