Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Hospodárska bude mať vynovené ďalšie štyri dvory, prvé dva sa už začínajú prerábať

Začiatkom novembra sa rozbehla obnova dvorov 1 a 2 na Hospodárskej ulici. Projekt nadväzuje na humanizácie dvorov A, B, C a D od Ulice Andreja Sládkoviča v smere po železničnú stanicu, ktoré mesto dokončilo tento rok.

Dvory 1 a 2 ležia medzi bytovými domami na križovatke Študentskej a Hospodárskej ulice na strane bližšie k stanici. Začiatkom budúceho roka obnoví samospráva aj dvory 3 a 4. Všetky priestory dostanú nové spevnené povrchy, viac zelene, nové verejné osvetlenie a na miestach, kde sa predpokladá zvýšená koncentrácia ľudí a frekvencia pohybu, budú umiestnené kamery. Staré stojiská budú nahradené polopodzemnými kontajnermi (na pôvodných miestach v dvore 1 a 4).


Štyri dvory na Hospodárskej – ako prvé sa upravia dvory 1 a 2 zľava od Študentskej ulice (obrázok sa po kliknutí zväčší)

Originálne spojenie mesta a poľnohospodárskej krajiny

Všetky štyri dvory budú vzájomne poprepájané jednotiacimi prvkami ako farby povrchov komunikácií, detských ihrísk či športovísk, typ drobnej architektúry a zeleň, aby spolu tvorili harmonický celok.

Nová podoba dvorov má evokovať poľnohospodársku krajinu, čo korešponduje s názvom ulice. V poľnohospodárskej krajine sa striedajú malé políčka pestovaných plodín v rôznych farbách a tvaroch a tento motív sa opakuje na všetkých dvoroch.  

Všade sú použité typovo podobné prvky mobiliáru, ktoré majú pripomínať stroje obhospodarujúce polia. Budú z kovu, dreva a iných recyklovateľných materiálov.
Ďalším spojujúcim prvkom je drevený hranol, ktorý pripomína históriu a život v minulosti v úzkej väzbe s prírodou. Drevený hranol sa objavuje na herných a športových prvkoch aj na mobiliári.

Každý dvor má vlastnú náplň. Dvory 1 a 2 sú určené na hry pre mladšie aj staršie deti, preto sú v nich navrhnuté detské ihriská. Dvory 3 a 4 budú potom vyčlenené na aktívny oddych dospelých, vzniknú tam športové ihriská pre obyvateľov od tínedžerov až po dôchodcov.

Cieľom je sfunkčnenie aj vyššia estetická kvalita verejných priestorov. Vynovené dvory budú slúžiť rezidentom tamojších bytových domov všetkých vekových kategórií.

Dvor 1

Dvor ležiaci pri Študentskej ulici je najväčší zo všetkých. Z každej strany je ohraničený bytovými domami. Jeho prevažnú časť tvoria spevnené plochy, ktoré dostanú nový povrch. Je tu najviac parkovacích miest, navrhnuté je aj nové parkovisko s povrchom z drenážnej dlažby medzi trafostanicou a bytovým domom pri vstupe zo Študentskej ulice. Spevnená plocha bytového domu pozdĺž Študentskej ulice sa vymení za zeleň. Chodník sa zúži a urobí sa rampa pre bezbariérový prístup.

Na novom ihrisku sa zahrajú deti vo veku od troch do šiestich rokov – budú tu pre ne menšia herná zostava so šmykľavkou, pieskovisko s tieniacou konštrukciou, menšie pružinové a reťazové hojdačky, preliezačky v podobe tunela, interaktívne herné panely a ďalšie originálne herné prvky.

Na ihrisku budú aj lavičky a piknikový set na sedenie. V priestore vnútrobloku pribudnú odpadkové koše na triedený odpad so strieškou. Pri vstupe na ihrisko a pri bytových domoch sa umiestnia cyklostojany. Obyvatelia vnútrobloku budú môcť využiť aj sušiaky na bielizeň.

Hodnotné staršie dreviny v tomto dvore sa ošetria. Doplnia sa o nové stromy aj živý plot, ktorý bude čiastočne lemovať ihrisko. V predzáhradkách sa dosadia menšie dreviny. Nové predzáhradky vzniknú aj pri bytovom dome pozdĺž Študentskej ulice. Pri garážach je navrhnutá dažďová záhrada.

Dvor 2

Vedľajší dvor je ohraničený bytovými domami z dvoch strán. Aj on dostane nové povrchy, okrem asfaltu sa vymení aj nefunkčná drenážna dlažba na parkoviskách. Popri príjazdovej komunikácii oproti betónovému múru vzniknú nové parkovacie miesta.

V strede Dvora 2 bude detské ihrisko pre väčšie deti. Povedú k nemu dva vstupy po chodníkoch cez parkovisko. Svoje miesto tu nájdu originálne herné prvky, zostava so šmykľavkou, pružinové a reťazové hojdačky, trampolíny a pod. Povrch detského ihriska bude z liatej gumy v prírodných farbách.

Ani tu nebudú chýbať lavičky a piknikový set na sedenie, takisto akokoše na triedený odpad, cyklostojany a sušiaky na bielizeň. Obyvatelia si tu budú môcť oddýchnuť na drevených hranoloch na trávniku na slnečnom mieste i pod korunami stromov.

Všetky hodnotné dreviny vo dvore ostali zachované. Pribudnú k nim nové stromy aj živý plot, ktorý čiastočne ohraničí detské ihrisko. Živý plot je vysadený aj smerom od frekventovanej Hospodárskej ulice. Úpravou prejdú i predzáhradky.

Stavebné práce na prvých dvoch dvorov by mali trvať tri mesiace. Obyvateľom sa ospravedlňujeme za nepohodlie počas výstavby, veríme však, že výsledná podoba okolia ich bydliska bude stáť za to. Začiatkom roka 2023 sa začne obnova zvyšných dvoch dvorov 3 a 4 smerom k Ulici Andreja Sládkoviča.