Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvory 1 a 2 majú nové detské ihriská

21. 7. 2023

Dvory 1 a 2 majú nové detské ihriská

Obyvatelia bytov na Hospodárskej sa môžu tešiť z vynovených vnútroblokov. Dvory 1 a 2 totiž úspešne prešli revitalizáciou a ponúkajú kvalitný verejný priestor pre všetky vekové kategórie.

Revitalizácia dvorov je výsledkom participatívneho plánovania a následného projektu, ktorý zohľadnil pripomienky a potreby verejnosti. Centrom záujmu sú v oboch prípadoch detské ihriská, to vo Dvore 1 je určené primárne pre deti vo veku od troch do šiestich rokov a vo Dvore 2 pre väčšie deti.

Dvor 1 leží pri Študentskej ulici a je najväčší zo všetkých dvorov, ktoré sa revitalizujú. Jeho spevnené plochy dostali nový povrch a v blízkosti pribudla zeleň. Na samotnom ihrisku sa nachádza menšia herná zostava so šmykľavkou, pieskovisko s tieniacou konštrukciou, menšie pružinové a reťazové hojdačky, preliezačky v podobe tunela, interaktívne herné panely a ďalšie originálne herné prvky.

Na ihrisku sú aj lavičky a piknikový set na sedenie, v priestore vnútrobloku pribudli polopodzemné kontajnery, odpadkové koše na triedený odpad so strieškou, sušiaky na bielizeň a cyklostojany.

Dvor 2 takisto dostal nové povrchy. Tunajšie detské ihrisko pre väčšie deti má originálne herné prvky, zostavu so šmykľavkou, pružinové a reťazové hojdačky a trampolíny. Jeho povrch je z liatej gumy v prírodných farbách.

Ani tu nechýbajú lavičky a piknikový set na sedenie, koše na triedený odpad, cyklostojany a sušiaky na bielizeň. Obyvatelia si môžu oddýchnuť na drevených hranoloch na trávniku na slnečnom mieste i pod korunami stromov.

Všetky hodnotné dreviny vo dvoroch ostali zachované. Pribudli k nim nové stromy aj živý plot, ktorý čiastočne ohraničuje detské ihrisko. Živý plot je vysadený aj smerom od frekventovanej Hospodárskej ulice. Úpravou prešli i predzáhradky.

Oba detské ihriská sú počas prevádzkových hodín (6.00 h – 22.00 h) otvorené pre verejnosť. Ich revitalizácia bola zatiaľ financovaná z vlastných zdrojov. V prípade Dvoru 1 išlo o investíciu vo výške 296 651 eur, pri Dvore 2 to bolo 176 121 eur. Mesto však na tento projekt predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, výzvu vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Žiadosť je momentálne v štádiu posudzovania.

Viac o projekte obnovy dvoru 1 a dvoru 2 na planujmesto.trnava.sk.

Pozrite si, ako vyzerajú dvory 1 a 2 na Hospodárskej po obnove

Články, ktoré by vás mohli zaujímať