Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Ďalšie dva dvory na Hospodárskej prejdú obnovou 

22. 5. 2024

Ďalšie dva dvory na Hospodárskej prejdú obnovou 

Po minuloročnej revitalizácii dvorov č. 1 a 2 pokračujeme v obnove verejných priestorov na Hospodárskej ulici. V týchto dňoch sa začínajú práce na revitalizácii dvorov č. 3 a 4, ktoré sa nachádzajú v časti bližšie k Ulici Andreja Sládkoviča. 

Aj tieto vnútrobloky budú zmenené na moderné, funkčné a estetické miesta, kde sa bude dať príjemne tráviť voľný čas. Oba získajú nové povrchy komunikácií, chodníkov a parkovísk, doplnia sa parkovacie miesta, doplní sa mobiliár a upraví sa zeleň. Stavebné práce zahŕňajú aj rekonštrukciu verejného osvetlenia a prípravu na kamerový systém pre väčšiu bezpečnosť obyvateľov. Na dvore č. 3 pribudne ihrisko s workoutovými prvkami, na dvore č. 4 nájdete prvky na dynamické posilňovanie celého tela. 
Cieľom je vytvoriť ucelený priestor na oddychovo-spoločenské aktivity rezidentov všetkých vekových kategórií s rôznymi záujmami a potrebami.

Práce budú realizované postupne, takže parkoviská vo dvoroch nebudú uzavreté súčasne. Najskôr bude uzavretý pre parkovanie dvor č. 3 a po vybudovaní nových parkovacích miest bude uzavretý dvor č. 4. 

Nová podoba dvorov vychádza z participatívneho plánovania v roku 2017. Obyvatelia mali možnosť vyjadriť svoje pripomienky prostredníctvom dotazníkov i na verejných stretnutiach. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, aby výsledok čo najlepšie zodpovedal potrebám tých, ktorí tieto priestory využívajú. 

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 31. október 2024. 

Priebeh projektu obnovy dvorov na Hospodárskej ulici môžete sledovať aj na portáli planujmesto.trnava.sk.


Postupne revitalizované vnútrobloky na Hospodárskej – dvory A, B, C, D, 1 a 2 už prešli obnovou na základe participatívneho plánovania.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať