Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť
Novinky

Práce na rekonštrukcii prvých dvoch dvorov na Hospodárskej pokračujú

Vnútrobloky na Hospodárskej ulici (v časti pri Študentskej) prechádzajú od konca roka 2022 veľkou zmenou. Komplexná rekonštrukcia prinesie nové spevnené povrchy, viac zelene, nové verejné osvetlenie , moderné polopodzemné kontajnery, štýlový mobiliár a samozrejme upravené parkovacie miesta.

Práce by mali byť hotové do konca marca. Samospráva prosí obyvateľov, aby do tohto termínu neparkovali pred vchodmi bytových domov na Hospodárskej ulici 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a Študentskej ulici 1, 3, 5 a aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.

Výsledkom bude kvalitný verejný priestor s pridanou hodnotou, kde budú môcť tráviť voľný čas obyvatelia každého veku. O podrobnostiach projektu a chystaných novinkách v prvých dvoch zo štyroch tamojších dvorov sme informovali v novembri.

Aktuálny stav:


Na mieste už pribúdajú nové spevnené plochy.


Premenou prejde celý priestor.

Pozrite si vizualizácie budúcej podoby dvorov na Hospodárskej:

Dvory sa zmenia na nepoznanie.


Verejný priestor získa pridanú hodnotu.