Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Spoločné priestory na Ulici G. Dusíka

Projekt je súčasťou snahy mestskej samosprávy postupne obnovovať sídliskové priestory v súlade s požiadavkami obyvateľov aj adaptácie na zmenu klímy. Na mieste zastaraného detského ihriska vznikol priestor na oddych a rekreáciu obyvateľov všetkých vekových kategórií.

Zámer revitalizovať tento priestor bol aj jedným z podnetov od verejnosti v rámci projektu mestských zásahov. Počas prípravnej fázy projektu sa uskutočnilo niekoľko plánovacích stretnutí s občanmi a dotazníkový prieskum o predstavách obyvateľov o využití územia, ktorý tvoril jeden z podkladov pri spracovaní návrhu. Ďalšie dve verejné stretnutia sa uskutočnili s projektantkami priamo v lokalite. Výsledky tohto participatívneho procesu si môžete prečítať v záverečnej správe (dokument na stiahnutie vo formáte PDF, veľkosť 3,6MB).

Výsledkom je moderný oddychový priestor pre všetky vekové kategórie. Okrem detského ihriska pre deti predškolského a školopovinného veku vznikla aj trávnatá plochy pre šport a zábavu, odpočinková zóna, cvičebná zóna s fit a workout prvkami pre všetky vekové kategórie.

Hodnota investície
viac ako 297 998 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2018
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights