Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Dvory na Tehelnej

Mesto Trnava postupne revitalizuje priestorov medzi obytnými domami. Obnovou vnútrobloku medzi domami na Tehelnej, Hlbokej a Bučianskej ulici chce mestská samospráva vo všetkých vymenovaných priestoroch vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom budú môcť celé rodiny obyvateľov od najmenších až po skôr narodených spoločne relaxovať alebo sa venovať rekreačným športom.

Do plánovania revitalizácie tohto územia boli zapojení aj obyvatelia dotknutej lokality prostredníctvom participatívneho plánovania. Zistenia z dotazníkového prieskumu si môžete prečítať v záverečnej správe (dokument na stiahnutie vo formáte PDF, veľkosť 7,6MB).

Vo výsledku dvory ponúknu pestrú škálu funkcií so zachovaním komorného charakteru tak, aby ostali prostredím s množstvom zelene a aby sa stali atraktívnym miestom stretávania sa pre rôzne generačné a sociálne skupiny rezidentov.

Rozloha riešeného územia 15 000 m2

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2020

Proces participatívneho plánovania

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 7,6 MB)

2021

Architektonická štúdia

2022

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačný projekt

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt