Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Participatívne plánovanie

Názov sídliska Družba dostane novú konotáciu. Obyvateľom Tehelnej a Hlbokej vytvorí mesto príjemné podmienky na združovanie

Mesto Trnava pokračuje v revitalizácii vnútorných priestorov medzi blokmi obytných domov. Na rad prišli aj tri dvory medzi panelákmi na Tehelnej a Hlbokej ulici vrátane plôch z vonkajšej strany domov na sídlisku, ktoré v čase svojho vzniku dostalo typicky socialistický názov Družba. Pri tvorbe víťazného návrhu, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže, autori z Ateliéru Duma vychádzali aj z prieskumu verejnej mienky tamojších obyvateľov v rámci participatívneho plánovania. Koncom februára sa uskutočnila online prezentácia s cieľom predstaviť obyvateľom spôsoby zapracovania ich požiadaviek a poskytnúť im priestor na ďalšie pripomienky a návrhy.

Zo strany mesta bola požiadavka navrhnúť také riešenie, aby dvory mohli slúžiť miestnym obyvateľom každého veku na relax a voľnočasové aktivity v atraktívnom komornom prostredí s prírodným charakterom. Podobné želanie by iste vyslovili aj prví obyvatelia týchto domov v polovici osemdesiatych rokov 20. storočia, keby takú možnosť dostali. O tom však mohli vtedy iba snívať. Ich deti sa museli hrávať na betóne, v stavebnom odpade, prachu, v horúčavách, a po daždi aj v blate, bez kúska tieňa a zelene. Socialistickú výstavbu sídliska na široko-ďaleko neprežil ani jediný strom a na dvoroch i v okolí domov rástla kde-tu len burina po pás. Priestor na bezpečné detské hry s troškou kultivovanej zelene sa nedal nájsť ani v širšom okolí.

Mnohí obyvatelia – rodičia detí, ktoré sa od svojich hier v prachu a betónovom odpade vracali domov také špinavé, že im z čiernych tváričiek len oči svietili, napokon odignorovali pôvodnú konotáciu názvu sídliska (so Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak) a združili sa v práci na humanizácii bezprostredného okolia, aby bola Družba vhodnejšia pre život. Po známosti zohnali semienka trávy, spôsobmi, o ktorých sa nemohlo hovoriť nahlas, nadobudli kdesi aj stromčeky, ktoré sa vtedy nedali kúpiť v záhradníckych centrách ako dnes. Brali, čo bolo, a sadili, kde sa dalo, bez znalostí umiestnenia inžinierskych sietí a rozmerov stromov v dospelosti, ale zato s dobrým úmyslom a veľkým entuziazmom. Časom aj na dvoroch pribudlo pár stromov, asfaltové plochy na loptové hry a malé pieskovisko so šmykľavkou. Deti však medzitým podrástli, čoskoro sa z dvorov vytratili za inými záujmami a ich mamy sa vrátili do zamestnania.

Odvtedy prešlo približne tridsaťpäť rokov. Stromy, ktoré na vonkajšej strane blokov vysadili prví obyvatelia, vyrástli a deti z voľakedajšieho prachu a blata Družby sú už rodičmi, ktorým tiež záleží na tom, v akom prostredí žijú ich deti. A druhá generácia obyvateľov Hlbokej a Tehelnej sa teraz dočká toho, o čom mohli ich rodičia len snívať.

Podľa vyjadrenia poroty architektonickej súťaže je víťazný návrh revitalizácie troch dvorov vypracovaný vo vysokej podrobnosti. Okrem pedantného riešenia vnútra dvorov prichádza s kladne prijatým názorom aj na priestory v okolí blokov – oživuje ulicu, rieši zostatkové nárožné plochy formou spoločných pobytových pocket parkov a piazzetty. V návrhu vzniká hodnotné prostredie z hľadiska naplnenia požiadaviek získaných od miestnych obyvateľov v participatívnom prieskume, ale aj z hľadiska biodiverzity. Štandard riešenia verejných priestorov je považovaný za aktuálny a adekvátny miestu.

Jednoduchšie povedané, v priestoroch dvorov pribudne zeleň, ktorá má ambíciu nielen skrášľovať a sprírodňovať prostredie, ale aj zlepšovať jeho klímu. Počíta sa s riešeniami adaptačných opatrení na zmenu klímy, ako je napríklad vegetačná strecha, vertikálna zeleň tieniaca južné a západné fasády a odvádzanie dažďovej vody zo spevnených plôch do vsakovacích prielohov v obvodovej vegetácii. Základný princíp funkčného členenia bude vo všetkých troch dvoroch rovnaký, odlišné budú len jednotlivé prvky a dispozičné riešenie. Mala by sa uskutočniť aj reorganizácia dopravy – spomalenie hlavnej komunikačnej osi spájajúcej ulice Starohájsku a Bučiansku a vytvorenie verejného mikropriestoru – piazetty v strede, s ponechaním prejazdu pre bezpečnostné zložky. Intímnejšie verejné mikropriestory na oddychové aktivity vzniknú medzi jestvujúcimi vysokými stromami na nárožiach dvorov.

Mamičky budú dohliadať na dvorné hry svojich detí v prostredí, kde môžu ticho relaxovať v tieni stromov alebo participovať na oddychových aktivitách susedov a susediek pri grile, v komunitnej knihovni, na pestovateľskom záhone alebo športových hrách. Pojem družba môže po rokoch opäť zmeniť konotáciu, lebo obyvatelia sa už nebudú združovať preto, aby upravili okolie domov, ale preto, lebo budú mať na združovanie vytvorené príjemné podmienky.

Skúsme si načrtnúť jednotlivé obrazy dokumentu o budúcom živote na revitalizovaných dvoroch s pomocou vizualizácií víťazného návrhu:

Budem naozaj dobrý, sľubujem. Tetu Darinku už neoblížem, aj keď ju mám veľmi rád, a nebudem štekať ani na toho hastroša, ktorý sa okolo nej stále motá. Ale na Rexa sa už veľmi teším, včera sme sa spolu tak krááásne hrali…
Verila by si tomu, Janka, že náš malý minule na tom visutom ležadle zahajal? A s ním aj tatino :))
Partia bedmintonu, alebo kolo-kolo mlynské? To je jedno, hlavne, že sa spolu zabavíme. A na takejto trávičke môžeme pokojne urobiť aj bác…
Tatinoooo, prosíííím, ostaňme tu ešte chvíľu, ujo sused ma práve učí grilovať…
Terka, je to tu super! Kondičku si môžem udržiavať aj na dvore rovno pod našimi oknami a nemusím platiť za fitko… A deti sa tu zatiaľ zahrajú s kamarátmi.
Janka, pozri, dnes prišiel aj Danin nový frajer. Snaží sa, ale na Danu nemá. Akú prezývku mu dáme: Ping, alebo Pong?
Tomáš, poď si zahrať, bez teba to nie je ono! Nečum stále do toho notebooku, lebo vybehnem hore a vyhodím ti ho von oknom!