Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor 2 na Vodárni

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 276 744 eur

Ďalší moderný verejný priestor pre hru aj oddych, ktorý vzišiel z participatívneho plánovania. Výsledky z procesu si môžete prečítať v záverečnej správe (na stiahnutie vo formáte PDF, veľkosť 1,3MB).

Vďaka netradičným prvkom ako je minilezecká stena sme dokázali výborne využiť pôvodný terén dvora. Nový mobiliár a osvetlenie sú už samozrejmosťou. Ide o vnútroblok na Okružnej 7-17.

Čo všetko sa podarilo?

 • vybudovanie nových chodníkov,
 • moderné športové a rekreačné plochy,
 • úpravy zelene
 • nové prvky pre deti (pieskovisko, balančná zostava, hojdačka, šmýkačka),
 • drevená pergola s exteriérovým sedením,
 • bežecká dráha,
 • lavičky 22 ks,
 • hmlová fontána,
 • stojiská na bicykle 3 ks,
 • odpadkové koše,
 • výsadba stromov 22 ks, krovín parkových a výsadba lúčnych trávnikov o rozlohe 1 656 m2.

Rozloha riešeného územia 5 121 m2


Hodnota investície
viac ako 298 876 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2020
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights