Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Zrekonštruovaný bežecký ovál na Slávii je už k dispozícii, pribudli aj nové bežecké dráhy

Bežecké trasy v športovom areáli Slávia sú pripravené na používanie. Posledným krokom pred ich kolaudáciou je dokončenie osvetlenia a terénnych úprav.   Projekt bežeckých trás je súčasťou veľkého projektu komplexnej revitalizácie Slávie. V areáli športoviska jeho realizáciou pribudli nielen nové bežecké trasy, ale aj šikmá dvestometrová bežecká dráha, zrekonštruovaný vonkajší ovál atletického štadióna, nové osvetlenie, korčuliarska dráha a mobiliár tvorený odpadkovými košmi a lavičkami.  

Povrch bežeckých dráh je z červeného EPDM a PUR materiálu, ktorý zabezpečuje predovšetkým mäkkosť pri dopadoch.  

Vonkajší ovál štadióna získal novú povrchovú vrstvu v podobe jemnejšieho asfaltového koberca vhodného na korčuľovanie. Rovnaký povrch má aj nová dráha pre korčuliarov.  

  Na nový bežecký a korčuliarsky okruh okolo futbalových ihrísk sa v zadnej časti areálu napája moderná, dvesto metrov dlhá tréningová bežecká dráha so zmäkčeným povrchom. Tvorená je betónovým tubusom s dvojpercentným stúpaním ana okraji sú schody rôznych sklonov určené na záťažový tréning.   

  Táto atraktívna novinka bude poskytovať kvalitné podmienky na univerzálnu športovú prípravu širokej verejnosti od detí až po športových reprezentantov. Na jej realizáciu mesto získalo dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 100 000 eur.  

foto: Peter Bestvina