Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Výmena starých kontajnerov za polopodzemné – Linčianska

Polopodzemné kontajnery pribúdajú od roku 2016 v celej Trnave, zámerom samosprávy je inštalovať ich postupne na všetkých stojiskách v meste.
Výhodami polopodzemných kontajnerov sú ich kapacita (približne päťnásobná pri kontajneroch na zmesový odpad a trojnásobná pri skle, plaste a papieri), ochrana pred hlodavcami a inými zvieratami, vyhadzovaním či rozfúkaním odpadkov a v neposlednom rade aj estetický vzhľad. Nádoby sú okrem toho vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, čím je možné efektívne plánovať frekvenciu odvozu odpadu a šetriť tým finančné prostriedky.

Po sídlisku Prednádražie v roku 2021 boli inštalované kontajnery na uliciach Saleziánska, Rovná, Spojná, Poštová, Veterná. Výmeny starých kontajnerov za nové sa v roku 2022 dočkali aj obyvatelia na uliciach A. Kubinu, Kalinčiakova, J. Bottu 29, Rovná a Veterná.

Kompletnej výmene starých kontajnerov za nové sa dočkajú čoskoro aj obyvatelia sídliska Linčianska. Aktuálne prebieha výrubové konanie a verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Medzitým pripravujeme projektové dokumentácie aj na zvyšné časti mesta , aby sme prechod na tento čistejší a efektívnejší variant umožnili čo najskôr. Nasledovať budú ulice Koniarekova, Tamaškovičova, Zelenečská, sídlisko Ľ. Podjavorinskej.

Spolu sa na Linčianskej vybuduje až trinásť polopodzemných stojísk, na Slovanskej ulici pribudnú dve stojiská. Tu však počítame s neskorším termínom realizácie kvôli majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta.

 • Nerudova 1
 • Nerudova 3
 • Nerudova 9
 • Jiráskova 28
 • Jiráskova 23 (Nerudova)
 • Generála Goliana 20
 • Generála Goliana 24
 • Generála Goliana 28
 • Generála Goliana 32
 • Generála Goliana 33 (Limbová)
 • Generála Goliana 45

Hodnota investície
predbežne 367 590 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2022

Projektová dokumentácia

2022

Stavebné povolenie

ohlásenie drobnej stavby

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2022

Realizácia

Dokončený projekt