Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Novinky

Trnava vymenila ďalšie staré kontajnery za moderné polopodzemné

Mesto pokračuje v zámere postupne inštalovať moderné polopodzemné kontajnery na zmesový a triedený komunálny odpad na všetkých sídliskách. Najnovšie stojiská sú realizované v rámci projektu Výmena starých kontajnerov za polopodzemné – Kopánka a Prednádražie. Dokončené je stojisko s kruhovými kontajnermi na Hospodárskej a do polovice júla bude postavených desať stojísk so štvorcovými kontajnermi.

Prečo sa oplatí budovať polopodzemné kontajnery

Nové kontajnery majú oveľa väčšiu kapacitu oproti starým smetným nádobám. Tie na zmesový odpad päťnásobnú a nádoby na sklo trojnásobnú, vďaka čomu šetria životné prostredie a finančné prostriedky mesta. Polopodzemné riešenie stojísk chráni obsah kontajnera pred hlodavcami a inými zvieratami a v neposlednom rade sú oveľa estetickejšie než staré kontajnery. 

Pribudli nové stojiská

Stojisko kruhových polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad bolo 1. júna sprevádzkované na ulici:

 • Hospodárska 92 (resp. Kalinčiakova). 

Druhou časťou zákazky je vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na zmesový a triedený komunálny odpad s nadzemnou časťou štvorcového pôdorysu s rozmerom 1600 x 1600 mm. Všetky tieto stojiská budú v prevádzke najneskôr od 19. júla na uliciach:

 • Andreja Kubinu 7
 • Andreja Kubinu 14
 • Andreja Kubinu 22
 • Andreja Kubinu 21
 • Hospodárska 88
 • Hospodárska 95
 • Hospodárska 60
 • J. Bottu 29
 • Rovná 2
 • Veterná 26

Foto: Peter Vopát