Chcem hlasovať
Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Hlasovanie
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská – Hraničná popri Trnávke

Zámerom projektu je prepojiť mesto Trnava od Zelenečskej po Hraničnú v Modranke rozšírením cestičky popri Trnávke, ktorá je obľúbená cyklistami aj chodcami. Vznikne tak nový úsek cyklotrasy v dĺžke 1,2 km. Spoločná cestička bude vybudovaná na mieste terajšieho chodníka, ktorý bude rozšírený a osvetlený.

Viac info o projekte osvetlenia cestičky popri Trnávke.

Hodnota investície
predbežne 542 973 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2017

Projektová dokumentácia

2017

Územné rozhodnutie

2022 – 2023

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt