Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská – Hraničná popri Trnávke

Zámerom projektu je prepojiť mesto Trnava od Zelenečskej po Hraničnú v Modranke rozšírením cestičky popri Trnávke, ktorá je obľúbená cyklistami aj chodcami. Vznikne tak nový úsek cyklotrasy v dĺžke 1,2 km. Spoločná cestička bude vybudovaná na mieste terajšieho chodníka, ktorý bude rozšírený a osvetlený.

Viac info o projekte osvetlenia cestičky popri Trnávke.

Hodnota investície
predbežne 595 360 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2017

Projektová dokumentácia

2017

Územné rozhodnutie

2022 – 2023

Stavebné povolenie

2024

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt