Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Verejné osvetlenie cestičky pre chodcov a cyklistov popri Trnávke

Zhruba 850 metrov dlhý chodník, ktorý spája Vajslovu dolinu a Modranku, bude lemovať nové verejné osvetlenie. Vďaka tomu bude prechádzka týmto úsekom príjemnejšia aj bezpečnejšia. Osvetlenie bude nainštalované od mosta na Mikovíniho ulici až po Hraničnú v Modranke.

Samospráva má pripravený projekt prepojenia mesta Trnava od Zelenečskej po Hraničnú v Modranke rozšírením tejto cestičky, ktorá je obľúbená cyklistami aj chodcami. Vznikne tak nový úsek cyklotrasy v dĺžke 1,2 km. Práve prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

Hodnota investície
115 976 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2022
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2017

Projektová dokumentácia

2017

Územné rozhodnutie

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021-2022

Realizácia

september 2022

Dokončený projekt