Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Chodník do Modranky je už osvetlený, na budúcu jar sa rozšíri

Zhruba 850 metrov dlhý chodník, ktorý spája Vajslovu dolinu a Modranku, lemuje nové verejné osvetlenie. Prechádzka týmto úsekom je vďaka tomu príjemnejšia aj bezpečnejšia.   Osvetlenie je nainštalované od mosta na Mikovíniho ulici až po Hraničnú v Modranke a jeho súčasťou sú senzory pohybu, ktoré zintenzívnia utlmené svetlo vtedy, keď je to potrebné – pri presune peších alebo cyklistov. Hodnota investície je 116-tisíc eur.  

Tým však zmeny na tejto komunikácii nekončia. Samospráva má pripravený projekt rozšírenia cestičky na tri metre a prepojenia od Zelenečskej ulice v Trnave po Hraničnú v Modranke. Na jar tak vznikne cestička pre chodcov a cyklistov popri Trnávke v dĺžke 1 200 metrov. Aktuálne sa ukončilo majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a začína sa povoľovací proces stavebného konania.