Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Chodník do Modranky je už osvetlený, na budúcu jar sa rozšíri

Zhruba 850 metrov dlhý chodník, ktorý spája Vajslovu dolinu a Modranku, lemuje nové verejné osvetlenie. Prechádzka týmto úsekom je vďaka tomu príjemnejšia aj bezpečnejšia.   Osvetlenie je nainštalované od mosta na Mikovíniho ulici až po Hraničnú v Modranke a jeho súčasťou sú senzory pohybu, ktoré zintenzívnia utlmené svetlo vtedy, keď je to potrebné – pri presune peších alebo cyklistov. Hodnota investície je 116-tisíc eur.  

Tým však zmeny na tejto komunikácii nekončia. Samospráva má pripravený projekt rozšírenia cestičky na tri metre a prepojenia od Zelenečskej ulice v Trnave po Hraničnú v Modranke. Na jar tak vznikne cestička pre chodcov a cyklistov popri Trnávke v dĺžke 1 200 metrov. Aktuálne sa ukončilo majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a začína sa povoľovací proces stavebného konania.