Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Doplnenie detského ihriska na Limbovej

V minulosti bolo detské ihrisko na Limbovej ulici viackrát rekonštruované. Rozsiahlejšou rekonštrukciou prešlo spádové ihrisko spolu s priestorom pred Mama klubom a obnovy sa dočkal aj priľahlý športový areál. V súčasnosti sú už viaceré herné prvky vrátane povrchu pod preliezkami nevyhovujúce. Mesto sa preto rozhodlo časť ihriska v okolí Mama klubu s nevyhovujúcimi prvkami a plochami zrekonštruovať.

Hodnota investície
predbežne 179 000 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2022

Ideový návrh

2022 – 2023

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

2023

Stavebné povolenie

jún 2024

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

júl – september 2024

Realizácia

Dokončený projekt