Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Spádové detské ihrisko pri Mama klube na Limbovej ulici

Detské ihrisko je situované do dvoch priestorov pri Mama klube – Centre voľného času a v športovom areáli za základnou školou. Navrhnuté je tak, aby bolo hodné pre hry detí všetkých vekových kategórií. Nechýbajú hojdačky a preliezačky, plocha s hernými prvkami pre najmenších s využitím odolného agátového dreva, ďalšia herná zostava je vytvorená na umelom trávniku. Na športové hry väčších a dospelých slúžia dynamické posilňovacie prvky a workoutové ihrisko, čoraz populárnejšie najmä u mladých ľudí, ktorí majú chuť zameniť fitnescentrá za cvičenie pod holým nebom. Projekt počíta aj s plochou pre hendikepované deti, oddychovými zónami s lavičkami a piknikovými zostavami.

Súčasťou areálu sú rozvody vody s pitnou fontánkou a rosiče na ovlaženie vzduchu v horúčavách, riadené z novovybudovanej technologickej šachty. Areálom vedie nový dva metre široký chodník z betónovej dlažby, vo večerných a nočných hodinách osvetlený parkovými svietidlami.

Samozrejmosťou sú sadové úpravy. Na ihrisku pribudlo štyridsaťštyri nových stromov, tristoštyridsať kríkov a 3 000 m2 trávnika.

Viac info o dostavbe ihriska v roku 2021.

Hodnota investície
268 659 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2017
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights