Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dostavba ihriska na Limbovej

Na Limbovej ulici prebehla dostavba viacúčelového ihriska so športovým vybavením a umelým osvetlením. Na svoje si okrem nadšencov basketbalu, volejbalu, hádzanej a malého futbalu prídu aj bežci, ktorí si môžu s radosťou zabehať na mäkkom povrchu a novom ovále dlhom 250 metrov. Hracie prvky a workoutové ihrisko, ktoré boli inštalované v prvej etape obnovy tohoto ihriska zostali zachované. Ihrisko je otvorené pre verejnosť.

Rozloha riešeného územia 3 172 m2

Hodnota investície
377 501 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2019

Projektová dokumentácia

2020

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt