Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Poznáme finálnu podobu parčíka pri synagóge, nový návrh začlenil aj gotickú pivnicu

Medzi synagógou a objektom Stephaneum, Seminárom sv. Štefana, vznikne na Halenárskej nový oddychový park. Pôvodný architektonický návrh vzišiel z architektonickej súťaže v roku 2019, situáciu zmenil archeologický výskum na dotknutom pozemku.   Archeológovia tu odkryli pozostatky domov postavených už v stredoveku. Najvzácnejším objavom je gotická, 16 metrov dlhá pivnica s tromi poliami preklenutými krížovými klenbami, ktorú postavili okolo roku 1400. Vzhľadom k týmto okolnostiam bolo nevyhnutné prerobiť pôvodný návrh.    Keďže Mesto Trnava s víťazom architektonickej súťaže nenašlo zhodu v názoroch na riešenie niektorých častí územia po vykonaní archeologického výskumu, ukončilo s ním spoluprácu. Rozhodla aj skutočnosť, že víťazný subjekt sa stal počas vyjednávania platcom DPH a nechcel pristúpiť na vysúťažené ceny.    Z toho dôvodu sme oslovili Fakultu architektúry a dizajnu STU v Bratislave, ktorá na základe archeologického výskumu spracovala úplne nový návrh do architektonickej štúdie.    Nový koncept tohto úžasného miesta priamo v srdci mestskej pamiatkovej rezervácie pripravil tím Bellušových ateliérov pod vedením profesora Pavla Gregora. Keďže ide o súčasť pamiatkovo chráneného územia, pracovali v úzkom dialógu s Krajským pamiatkovým úradom.     

Pribudne hájik aj lúka

Parčík s rozlohou 2397 m2 bude tvorený troma jednotlivými funkčnými celkami:  Prvou je priestor pri osvetovom stredisku, spevnená plocha reagujúca na potreby celoročného pódia. Ďalším je tzv. hájik v strednej časti priestoru, ktorý bude mať parkový charakter so vzrastlými stromami a napokon „pobytová lúka”, ktorá je otvoreným priestorom pri vstupe od Halenárskej ulice. Tento priestor súčasne prezentuje najdôležitejšie pamiatkové hodnoty a nadväzuje na reprezentatívny priestor pred objektom synagógy.    Jednou zo špecialít návrhu je snaha odprezentovať unikátne gotické pivničné priestory, ktoré boli na pozemku objavené počas archeologických prác.  

Medzi prioritami sú vodozádržné opatrenia

Štúdia uchopila ucelenú časť v strede priestoru so stromami ako adaptačné opatrenie na zvýšenie povrchu prirodzeného vsaku vody. Túto funkciu plnia aj tzv. dažďové záhrady v zadnej časti priestoru. „Vstupná plocha pri Halenárskej je doplnená o vodný prvok – strekovú fontánu, ktorá funkčne dopĺňa pobytový priestor „lúky“ a zlepšuje mikroklímu v tejto časti, kde kvôli podzemným nálezom nie je možné riešiť vzrastlú zeleň alebo iné tieniace opatrenia,“ uvádza štúdia.   Ďalším krokom je príprava projektovej dokumentácie. Plánovaný parčík pri synagóge bude po dokončení nepochybne jedným z najzaujímavejších oddychových priestorov v centrálnej mestskej zóne.