Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Participatívne plánovanie

Dvor na Ulici V. Clementisa prejde obnovou, obyvateľov pozývame k participácii

Participatívne plánovanie je v Trnave už samozrejmou súčasťou úprav verejných priestorov. Po pandemickej prestávke, ktorá verejné stretnutia s občanmi zmenila na online schôdze, mesto opäť rozbieha dialóg s obyvateľmi naživo.   Rovnako to bude aj pri príprave komplexnej revitalizácie dvora na ulici Vladimíra Clementisa. Verejné stretnutie sa bude konať v utorok 19. júla o 17.30 h priamo v tomto dvore.   

  Diskutovať sa bude o obnove detského ihriska, športových plôch a celého vnútrobloku. Zástupcovia mesta sa účastníkov budú pýtať, ako by chceli tento verejný priestor využívať, ktoré aktivity by mal  podporovať, aké prvky by tu nemali chýbať a čo podľa nich pomôže vytvárať prostredie pre príjemné susedské spolužitie. Želania, názory a podnety verejnosti sa tak dostanú do projektového zadania pre architektov, vďaka čomu dvor lepšie vyhovie potrebám obyvateľov tejto lokality.   Svoje idey a pripomienky budú Trnavčania môcť vyjadriť aj prostredníctvom dotazníka, ktorý vo svojich schránkach nájdu rezidenti v auguste. K dispozícii bude i online verzia, o jej zverejnení na webe mesta bude samospráva včas informovať. Komunikovať na tému revitalizácie dvora bude možné aj prostredníctvom emailu planovanie@trnava.sk.  

Takto vyzerá dvor na V. Clementisa teraz:

foto: Natália Nováková